čtvrtek 15. prosince 2022

Ve Sluníčku se stále něco děje

Vážení spoluobčané,

mám nesmírnou radost, že Vám i tento rok mohu poděkovat za Vaši vřelou přízeň, nadšení, účast a povzbuzení v roce 2022. Přestože pro nás všechny nebyl rokem nejradostnějším, i tak jsme toho společně mohli mnoho v obci zažít, vzájemně se potkávat a sdílet spolu hezký čas.

Tento rok jsme se mohli společně potkat na mnoha a mnoha akcích, a tak mi dovolte pozvat Vás na akce, které se chystají tuto zimu.

Už od prvního adventního týdne si můžete v parku v centru Tlučné projít VÁNOČNÍ CESTU a pokud nám pošlete na email (veraburianova@slunickotlucna.cz nebo FB) fotku, můžete si u nás ve Sluníčku vyzvednout takový malý adventní dáreček. V neděli 11. prosince pořádáme také Živý Betlém v parku Krimich. Na začátku příštího roku Vás zveme na MASOPUSTNÍ STEZKU a KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ, a to 14. února od 15:00 hodin ve Sluníčku. Na jaře se pak jistě můžete těšit na již tradiční Velikonoční lov vajíček a další oblíbené akce pro rodiny s dětmi, termíny jarních akcí Vám dáme s předstihem vědět prostřednictvím našeho webu, zpravodaje a nástěnek v obci.

V neposlední řadě Vás chci, milí spoluobčané, srdečně pozvat k nahlédnutí do vypsaných kurzů a kroužků na druhé pololetí školního roku, aktuální seznam kurzů pak najdete v druhé polovině ledna taktéž na webu: www.slunickotlucna.cz.

Jistě Vám také neuniklo, že jsme v tomto školním roce zahájili denní hlídání – DĚTSKÝ KLUBÍK SLUNÍČKO pro děti od 2 let, a to každý den kromě víkendů od 7:00 do 15:00. Pro děti je připravený podnětný, kreativní a rozvíjející program. I ke klubíku najdete podrobnější informace a kontakty u nás na webu.

Závěrem bych Vám ráda z celého srdce popřála klidné a láskou provoněné vánoční svátky a adventní čas.

S láskou a úctou za celý tým YMCA Plzeň – Sluníčko Tlučná Věra Burianová

foto: Gabriela Třísková

Žádné komentáře: