úterý 20. prosince 2022

Na otázky odpovídá… Mgr. Tomáš Vávra, ředitel ZŠ s MŠ Tlučná

Na podzim 2019 jsme si s panem Vávrou povídali o tom, co plánuje jako nový ředitel školy a v letošním roce jsme se potkali znovu, abychom se společně ohlédli za tím, co se od té doby událo a také se podívali směrem dopředu na plány, které škola aktuálně má.

Jaká byla Vaše očekávání a jaká je realita práce ředitele školy?

Nepředstavil jsem si, jak ta práce bude náročná. A po rozkoukání na podzim hned na jaře přišel covid, kdy jsme najednou museli řešit situace, se kterými se do té doby nikdo nesetkal, nebyl vzor, kterého se držet nebo někdo, kdo by řekl, jak se to má dělat, takže jsme se všichni snažili vše řešit, jak nejlíp jsme uměli.

Nemohu teď říci, že by mě vyloženě něco překvapilo, bylo samozřejmě spoustu věcí, které jsem se musel nově naučit a stále se ještě učím. Ale i předtím jako výchovný poradce jsem už pracoval s problémy, ať už mezi dětmi navzájem nebo ve vztahu rodiče versus škola.

Největší výzvou pro mě bylo a pořád je především řízení lidí. Ukočírovat celý sbor, vyjít vstříc, ale zároveň směřovat k požadované kvalitě. Ředitel, který přejde z pedagogického sboru to má v tomhle složitější a upřímně, říkat nepříjemné věci se pořád učím. Vzájemnou předchozí znalost se s učiteli a zažité vztahy v tomto případě tak vnímám jako výhodu i nevýhodu zároveň.

Učíte dál i nějaké předměty?

Zůstala mi nadále výuka několika hodin tělocviku a předmětu člověk a zdraví a také jezdím na lyžařský a cyklistický kurz. Oba proběhnou i letos v 2. pololetí a zúčastní se jich cca 40 dětí.

Co se pod Vaším vedením podařilo realizovat?

Mojí vizí byla větší digitalizace vzdělání i interního fungování. Podařilo se zavést elektronické třídní knihy, rozšířit elektronické žákovské knížky i na další třídy, zakoupily se nové notebooky pro učitele a také digitální pomůcky pro žáky. Vznikly nové webové stránky a už od podzimu 2019 jsme pracovali na zavedení využívání Microsoft Teams pro žáky i učitele, což se nám pak na jaře během covidu ukázalo jako důležitý krok. Učitelé ho dál používají i teď např. pro zadávání úkolů, komunikaci s žáky, slouží nám i pro sdílení souborů nebo videokonference s nemocnými učiteli. Považuji to za velký přínos a posun dopředu.

Mám také radost z toho, že jsme zřídili předmětové komise dle vyučovaných předmětů (češtináři, jazykáři…) a určili jejich vedoucí. Chvilku trvalo, než se nám podařilo systém nastavit, ale s vedoucími komisí se teď potkáváme, řešíme aktuální věci, vždy se na něčem shodneme a oni pak předávají informace dál ostatním. V rámci komisí si pak učitelé chodí na hospitace do hodin, což má také poměrně dobrý ohlas.

Za jeden z největších projektů potom považuji zřízení nových dílen a kuchyňky, které proběhlo ve spolupráci s obcí.

Co na nové dílny a kuchyňku říkají děti?

Dětem se obojí líbí, některé jsou šikovné a zapálené, můžou si vyzkoušet něco, k čemu se jinde nedostanou. Pracovní činnosti má 6., 7. a 9. třída (osmáci je nemají z důvodu posílení informatiky, kterou má nově 4.–9. třída). Např. deváťáci teď mají v prvním pololetí dílny a ve druhém vaření. Kuchyňku využívá i mateřská školka, takže celkově to byl moc dobrý počin.

Co dalšího se realizuje nebo chystá v rámci už zmíněné digitalizace?

Aktuálně máme zažádáno o dotaci na modernizaci učeben a konektivitu, což zahrnuje mimo jiné zvýšení pokrytí wifi sítě a nákup dalších pomůcek pro využití v informatice (např. brýlí pro virtuální realitu). Pořídili jsme také školní doménu, kdy mají učitelé své účty a mohou využívat všechny počítače napříč školou, provoz se pořád ještě ladí. Ve škole máme také 3D tiskárnu, kterou loňští šesťáci využili pro výrobu modelu tramvaje, se kterým vyhráli návštěvu dopravního podniku a projetí se historickou tramvají. Děti mají k dispozici také robotické stavebnice na programování, které jim přinesou alespoň malý náhled do tohoto oboru a od letošního roku využívají i nové měřicí sady na chemii, fyziku a přírodopis.

Máte ještě nějaké další plány?

Chtěli bychom znovu zavést pracovní činnosti – pár záhonků, aby si děti mohly vyzkoušet něco zasadit a obhospodařovat. Dlouhodobou vizí je pak prostor pro venkovní vyučování v areálu školy.

Také bychom chtěli znovu pořádat akce pro žáky a rodiče, které byly vlivem covidu pozastavené a upozaděné. Máme už i některé nápady, ale zatím nechceme prozrazovat a necháme si je jako překvapení.

Přináší funkce i nějaké strasti?

Tak problémy v běžném provozu jsou všude nějaké. Každoročně na jaře třeba řešíme personální obsazení, někteří učitelé z různých důvodů končí, těžko se shánějí určité aprobace. Také obecně přibývá nejrůznější administrativa, která svazuje ruce a neumožňuje věnovat se dalšímu rozvoji. Celkově jsem si představoval, že se bude dařit cíle a plány naplňovat rychleji než tomu je v praxi, i když takhle zpětně i díky našemu rozhovoru vidím, že se toho vlastně podařilo udělat poměrně dost.

Jak jste řešili vzniklou situaci s příchozími ukrajinskými dětmi?

V loňském školním roce jsme měli 10 ukrajinských dětí, které byly v adaptační skupině s vlastní paní učitelkou, což se nám ukázalo vzhledem k přibývání a ubývání dětí jako dobrá volba. V letošním roce někteří zůstali a zapojili se do běžné výuky – nyní máme 6 žáků, převážně nižního stupně. Adaptovali se poměrně dobře, učí se v běžných třídách a nadále pro ně probíhá i kurz češtiny.

Nabízí škola nějaké mimoškolní aktivity?

V tomto pololetí probíhá pro žáky ZŠ jen angličtina od kroužky.cz. Doufáme, že v příštím pololetí se naplní i kapacita jiných kroužků a žáci budou moci využít širší nabídku.

Máte nějakou zpětnou vazbu od bývalých žáků školy?

Jednou za čas se přijdou podívat, většinou mají na navazujícím stupni studia početnější třídy a často horší vybavenost a prostředí, také často říkají, že by se rádi vrátili. A občas se dokonce bývalí žáci vracejí jako posily pedagogického sboru, což nás samozřejmě těší.

Chtěl byste říct něco na závěr?

Všem bych popřál krásné prožití vánočních svátků, aby si nejen naši zaměstnanci, žáci, ale i rodiče odpočinuli od shonu, vydechli a načerpali síly do druhého pololetí. Našim žákům mnoho studijních úspěchů a rodičům jen samé radosti z jejich ratolestí. Také věřím, že komunikace školy a rodičů bude probíhat bez problémů a budeme rozvíjet spolupráci i do budoucna.

Moc děkuji za příjemný rozhovor.

Michala Mathauserová

Žádné komentáře: