úterý 20. ledna 2015

DOMUS – Centrum pro rodinu

„Každé dítě potřebuje rodiče“

Domus – Centrum pro rodinu je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 2009 a vyplula vstříc rodinám s dětmi, které potřebují podporu a pomoc. Vedle sociálně aktivizačních služeb poskytujeme podporu a pomoc pěstounským rodinám. V roce 2013 jsme se stali pověřenou osobou, se kterou lze uzavřít Dohodu o výkonu

Pojmy sanace rodiny a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi spolu velice úzce souvisí, jelikož jsou založeny na obdobných principech. V rámci sociálně aktivizační služby vycházíme ze zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Sanace rodiny je často zjednodušeně popisována jako podpora rodiny. Jedná se o program, který podporuje fungování rodiny jako celku. Odmítá vyčleňování jednoho nebo více členů rodiny, jelikož s rodinou pracuje jako s celkem.




Spolupracujeme s rodinami a dětmi do věku dítěte 18 let, kde je ohrožen zdravý vývoj dítěte či jeho bezpečí, jelikož nám jde hlavně o zabezpečení potřeb daného nezletilého dítěte. Klientské rodiny můžeme podpořit např. zvyšováním rodičovských kompetencí, podporou v rámci školní přípravy, doprovodem klientů do požadovaných institucí, podporou kontaktů s dětmi umístěnými mimo rodinu, jednorázovým poradenstvím, analýzou dokumentů nebo sepsáním korespondence s klienty.

Klienta danou náročnou situací provázíme a vedeme ho k samostatnosti. Každý z nás se někdy může dostat do situace, kterou není schopen řešit a je pro něj náročná. Mnoho lidí tyto situace bohužel přehlíží a věří, že se situace časem vyřeší za něj. Ano, to se může někdy stát, ale častým případem mohou neřešené krizové situace v rodinách s dětmi vyústit až v nařízení ústavní výchovy a umístění dítěte mimo svoji původní rodinu. V tomto konkrétním případě sanační pracovník s rodinou pracuje na podpoře kontaktů s dítětem umístěným mimo domov a v nejideálnějším případě na zrušení ústavní výchovy. Činnost programu sanace nekončí samozřejmě ani po návratu dítěte do své původní rodiny, právě v této chvíli je nutné provést kvalitativní změny v rodině a předejít opakování se dané situace.

Pokud se nacházíte v krizové situaci, se kterou byste potřebovali poradit, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle 730 890 760 nebo se zastavte osobně v rámci ambulantních hodin každé pondělí od 9.00 do 12.00 v kanceláři DDM Nýřany, Dr. Klementa 451.

Program náhradní rodinné péče Tisíce dětí v České republice žijí v ústavní výchově. Neznají náruč milujícího rodiče, nemají zázemí, kam se mohou vracet, chybí jim jistota, že je někdo miluje takové, jaké jsou. Nejvíce jsou ohroženy děti do tří let. Nedostatek citových podnětů vede k neschopnosti vytvářet trvalé vztahy.

Pěstounům a jejich dětem nabízíme možnost zajištění krátkodobé či dlouhodobé péče o svěřené děti, doprovázení přímo v rodině, odbornou pomoc či podporu při kontaktu dětí s původní rodinou. Dále pěstounům poskytujeme možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti formou víkendových či týdenních pobytů i krátkodobých seminářů. V lednu se pod vedením našeho rodinného terapeuta Jiřího Horta například konal seminář Jak úspěšně dovést dítě do dospělosti, který naše organizace pořádala ve spolupráci s odborem sociálním a zdravotním Městského úřadu Pokud Vás zajímá, co obnáší pěstounská péče, máte odrostlé děti a rádi byste svůj čas a pozornost věnovali jiným nebo máte prostě pocit, že každé dítě potřebuje rodinu, neváhejte se na nás obrátit. Nabízíme možnost si popovídat o otázkách spojených s pěstounstvím, ale i rodičovstvím vůbec, a to každou středu od 9 do 12 hodin v kanceláři v Domě dětí a mládeže v ulici Dr. Klementa 451 v Nýřanech nebo kdykoli po telefonické domluvě na telefonním čísle 734 310 258.

z.s. DOMUS – CENTRUM PRO RODINU

Kancelář v Domě dětí a mládeže, ulice Dr. Klementa 451, Nýřany 330 23

Pondělí: 9.00 – 12.00 program sanace

Středa: 9.00 – 12.00 program náhradní rodinná péče

sociální pracovník v sociálně aktivizačních službách

email: stepankahostkova@domus-cpr.cz

sociální pracovník program náhradní rodinná péče

email: eliskastradalova@domus-cpr.cz

email   domus@domus-cpr.cz  │  url   www.domus-cpr.cz   │   č.ú.   43 – 5193300247/0100

Žádné komentáře: