pondělí 15. dubna 2019

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov

„Rozhodujme o tom, jak budeme žít.“

Vážení čtenáři,
ráda bych vás v krátkém příspěvku seznámila s děním v naší organizaci. Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov poskytuje terénní pečovatelskou službu osobám v nepříznivé sociální situaci. Za našimi klienty docházíme do jejich domácností a pomáháme jim s úkony, které již sami nezvládnou. Poskytujeme úkony péče o vlastní osobu (např. pomoc s hygienou, s pohybem po domácnosti, s oblékáním a svlékáním, pomoc při přesunu z a na vozík apod.), dále zajišťujeme stravu (buď dovozem obědů nebo přípravou jídla), pomáháme se zajištěním chodu domácnosti (pomoc s úklidem, praním prádla, ale také např. nabízíme pomoc při topení v kamnech). Našim klientům také zajišťujeme nákupy nebo doprovod na úřady či k lékaři. Díky tomu mohou klienti zůstat ve svém domácím prostředí, na které jsou zvyklí, obklopeni svou rodinou, známými, sousedy, a nemusejí odcházet do pobytových zařízení.

V posledních letech se povědomí o pečovatelské službě značně rozšířilo. Pečovatelská služba již není vnímána pouze jako dovoz obědů, ale naši klienti čím dál více využívají širokou škálu služeb, které nabízíme.


Pro naše klienty také během roku pořádáme různé akce. Poslední z nich byla oslava MDŽ. Zahrát na klávesy, harmoniku a zazpívat spoustu známých písní přijel pan Josef Liška. Všichni zúčastnění si společně zazpívali a zasmáli se při povídání vtipů a historek ze života. Těšíme se na další společné setkání a moc děkujeme za krásné zpříjemnění dne a zanesení dobré nálady do našeho DPS.

Více informací o naší organizaci a službách, které poskytuje, získáte na našich webových stránkách www.pecovatelskasluzba.cz nebo na telefonu 728 764 444.

Přeji všem čtenářům příjemně strávené jarní dny.

Sára Fictumová, DiS.
koordinátorka střediska Vejprnicko

Žádné komentáře: