pondělí 1. dubna 2019

Seriál o hornictví - IV. díl

Co je to „bago“, k čemu slouží a proč

Bago v havířské hantýrce je žvýkací tabák. Pravý žvýkací tabák se dal, ba ještě dá, koupit v trafice v podobě různě dlouhých tyčinek černé barvy a různých vůní. Jeho žvýkání u ostatní veřejnosti je však jevem zřídkavým, a ne všude se dá tabák žvýkat. Při žvýkání vzniklé sliny je totiž nutno často vyplivovat. Žvýkací tabák mohou při své práci žvýkat třeba též dřevorubci nebo pastevci (kovbojové), ale nemůže tak činit třeba pan učitel nebo farář a plivat věřícím či žákům do jejich davu.

V dolech, a zvláště těch uhelných s výskytem třaskavých plynů, je žvýkání tabáku tolerované, na výsledek své práce havíři plivat klidně mohou. Není však přípustné plivat kamarádovi na násadu u lopaty nebo na kamaráda samotného. Postižený páchnoucí slinou může pak vykonat sankci slovní nebo i ruční v rámci nepsaného, ale všemi uznávaného práva.

V šachtě se nežvýká pravý žvýkací tabák, neboť je drahý. Žvýká se tabák lulkový (fajfkový), který si havíři vlhčí vodou, někdy třeba i rumem, protože se v suchém stavu, jak se koupí v obchodě, nalepí po celé ústní dutině (hubě) a nedá se vytvořit potřebný chuchvalec (švestka). K bagování byl nejvíce oblíbený fajfkový tabák značky „Bača“. Švestka se upravuje k použití až dole v šachtě. Havíř otevře paklík, zaloví v něm dvěma nebo třemi prsty a tuto špetku vloží do úst v místě mezi dásní a tváří, takzvaně „za jesle“. Tabák přidává za jesle tak dlouho, až je švestka dost velká. Ta se pak žvýká do kulata. Tak se vytvoří to výše zmíněné bago. Při žvýkání vzniklé přebytečné sliny se prostě vyplivují na zem (havířsky počva nebo zoul). Pozor! Sliny nepolykat – silně projímavé.

Ještě se musím krátce vrátit k vlhčení tabáku. Málem bych zapomněl na jeden způsob vlhčení ověřený letitou praxí. Na zvlhčení tabáku stačí dát nakoupený na čas dole v šachtě někam do boku díla, to je za hajcman nebo jinou výztuž, a nechat jej tam třeba týden. Vlhké důlní prostředí tabák navlhčí samo. Je však nutné takovou skrýš zabezpečit proti nenechavcům, kteří sice mají chuť bagovat, ale nechtějí si tabák kupovat.

Otázkou zůstává, proč se v šachtě baguje a kdo z fárajících této neřesti holduje nejvíce.

Bago je náhražkou kouření. Proto v šachtě bagují téměř výhradně kuřáci. Kouření v každé šachtě je zakázané, ale v uhelných dolech, kde se vyskytují třaskavé plyny, a takovým dolem byl důl Krimich II v Tlučné i jeho předchůdce Krimich I v Nýřanech, se kouření stíhá dokonce jako trestný čin obecného ohrožení. Někdy však bagování zachutná i nekuřákovi, svedenému kamarády, kteří mu zprvu nabízejí: „Vem si aspoň lupínko nebo kořínek“.

Bagaři též tvrdí, že bagování je jistým způsobem obrany proti působení uhelného nebo kamenného prachu. Toto své tvrzení podporují úvahou, že bagující musí mít při práci stále zavřená ústa, aby mu bago nevypadlo, a tudíž dýcháním jen nosem se tolik prachu nehltá. Nikdy jsem však neslyšel, ani nečetl, že by se tímto problémem zabývali vědci. Bagaři to tvrdí při obhajobě své neřesti.

Výše uvedená stať byla pouhým, a myslím, že nutným, úvodem k pochopení pointy následujícího skutečného, dá se říci i částečně varovného příběhu, který se dočtete v příští kapitole.

Václav Veber

Žádné komentáře: