středa 8. června 2016

Pohádkový les 2016

(fotografie na cestě :)

Den dětí sice připadá až na 1. červen, tlučenské děti si ho ale mohly v předstihu užít už v sobotu
28. května, kdy pro ně obec ve spolupráci s místními spolky uspořádala tradiční Pohádkový les. Počasí bylo jako na objednávku a přilákalo celkem stovku účastníků, od těch úplně nejmenších až po pár školáků. Výchozím bodem a zároveň cílem bylo i letos fotbalové hřiště. Tady první nedočkavé děti po 14. hodině obdržely své průvodky a v doprovodu rodičů či prarodičů se vydaly na trasu. Postupně na ně čekalo celkem 10 různých úkolů, za jejichž splnění na průvodce vždy přibylo razítko. U pirátů přecházely po ráhně, u čertů se trefovaly bramborou do kotle a u ježibaby se snažily proplížit pro klíč a osvobodit Jeníčka s Mařenkou. Na dalších stanovištích pak pomáhaly vílám hledat ztracené ovoce a zvířata, lovily krotiteli ryby pro jeho medvěda a snažily se obehrát rytíře ve skořápkách. U Sněhurky a 7 trpaslíků potom absolvovaly slalom s lucerničkou a u rytířů házely nejprve podkovou a poté obručí na hlavu draka. Poslední zastávkou byla překážková dráha u Maxipsa Fíka a Áji, po jejímž zdolání děti obdržely své poslední razítko a mohly si jít vyzvednout odměnu v podobě buřta, kterého si rovnou opekly. Počasí se pomalu začínalo proměňovat a blížící se mraky hrozily předčasným ukončením celého odpoledne. Vše ale dopadlo dobře, po 16. hodině do cíle dorazili poslední účastníci, společně si pochutnali na zasloužené odměně a bouřku, která se přihnala kolem půl šesté, už pak všichni přečkali v teple svých domovů.

Závěrečné poděkování patří všem, kteří se této akce zúčastnili – dětem a jejich doprovodům, dále
skautům, hasičům, skupině historického šermu Pantaleon a gymnastkám za zajištění stanovišť a
v neposlední řadě také Pekařství Šelf a Řeznictví Lávička za poskytnuté sponzorské dary. Tak na
viděnou na podobně vydařeném odpoledni pro děti zase za rok!

Michala Mathauserová

Žádné komentáře: