pondělí 31. srpna 2020

Komunitní plánování podpoří rozvoj sociálních služeb na severním Plzeňsku

Snad každý se setkal se životní situací, kterou člověk již sám nemůže zvládnout a potřebuje s jejím řešením pomoci. Může se jednat o seniora, který nezvládá péči o domácnost, maminku, která potřebuje pomoc s péčí o své dítě se zdravotním postižením, nebo rodinu, která se díky neznalosti, případně díky svým chybným rozhodnutím dostala do finančních problémů a hrozí jí ztráta bydleni. A jistě by se našla řada dalších případů. Většinou tyto složité příběhy známe jen ze svého okolí. I když si to nyní možná ani řada z nás nepřipouští, do těchto a podobných situací se může dostat kdokoliv.  Pro každého je tedy důležité, aby měl jistotu, že v tíživé životní situaci nalezne účinnou a odbornou pomoc, a to především v podobě dobře nastavených, dostupných a efektivně fungujících služeb. Správné nastaveni těchto služeb nemusí být a není pouze záležitostí pracovníků úřadu či zastupitelů Vaší obce. Všichni mají možnost do tohoto procesu zasahovat a to především prostřednictvím komunitního plánovaní.

Komunitní plánování dává občanům možnost aktivně se zapojit do rozhodování o tom, kterými sociálními službami bude dané území vyplněno.  Cílem komunitního plánování sociálních služeb na severním Plzeňsku je tedy nastavení sítě služeb tak, aby vycházela ze skutečných potřeb obyvatel z obcí v okolí Nýřan, Třemošné, Města Touškova a Všerub. Jde tedy nejen o zjišťování toho, co obyvatele obcí těchto regionů trápí, jaké služby jim scházejí, jaké jsou v současné podobě nedostatečné, ale cílem je také navrhovat reálná a konkrétní řešeni daných problémů.

Jak se můžete zapojit? Své názory a nápady na kvalitu života a sociální problematiku můžete vyjádřit prostřednictvím ankety, která je k dispozici na webových stránkách města Nýřany (www.nyrany.cz – klikněte na rubriku město/sociální služby/anketa pro veřejnost). Kdykoliv se také můžete se svými podněty či dotazy obrátit na kontaktní osobu (Bc. Marie Hrečínová Prodanová, tel: 733 210 315, e-mail: marie.hp@cpkp.cz) z Centra pro komunitní práci západní Čechy, která proces komunitního plánování v průběhu let 2020 – 2022 koordinuje.

Projekt „Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Nýřansku“ je realizován za finanční podpory ESF a státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Děkujeme vám, že pomáháte rozvíjet sociální služby v regionu, kde žijete.

Realizační tým, CpKP ZČ Plzeň

Žádné komentáře: