úterý 31. května 2016

Soutěž regionálních výrobců

Vážení přátelé,

v rámci propagace regionu, podpory drobných výrobců a jejich zviditelnění v očích veřejnosti 
zveme výrobce z celého regionu na následující akci:

Krajský úřad PK,
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Plzeňského kraje a Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy

vyhlašují


Soutěž regionálních výrobců 

(kromě zemědělských a potravinářských)

pro oblast Plzeňského kraje.


Do soutěže se mohou přihlásit venkovští výrobci, kteří mají sídlo v dané oblasti.

Vyhlášení výsledků a prodejní prezentace vystavovatelů proběhne dne 13. 8. 2016 (Plaská 
pouť) v Plasích.

Zveme všechny výrobce, i neregistrované, aby se zúčastnili této soutěže, na níž budou moci
prezentovat a prodávat své výrobky.
Pořadatelé ve spolupráci s městem Plasy zajistí soutěžícím během Plaské pouti (cca 10 -20
tisíc návštěvníků) zdarma atraktivní místo.
Porotou vybraní soutěžící budou odměněni hodnotnými dary a obdrží certifikát Regionální
výrobek Plzeňského kraje.

Zájemci mohou zaslat předběžnou přihlášku na níže uvedený kontakt a obdrží podrobnější

Mgr. Pavel Bulín
pavelbulin@gmail.com
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280, 331 01 Plasy
tel.: 724147648

Žádné komentáře: