středa 25. května 2016

Svazu postižených civilizačními chorobamiMálokdo v Tlučné neví o existenci pobočky Svazu postižených civilizačními chorobami. V tomto příspěvku vás chci seznámit s několika akcemi, které SPCCH pořádá pro své členy. Dvakrát ročně jezdíme do divadla, chodíme na rekondiční pochody, jednou za rok připravíme pobyt členů v rekreačních nebo lázeňských zařízeních. Rok si zpestříme poznávacími výlety a přednáškami. Takto jsme navštívili planetárium v Techmanii, vyslechli si přednášku o vysokohorském horolezectví JUDr. A. Pospíšila, připravujeme seznámení s paleohistorií naší lokality s p. K. Jindrou.  

Naší zatím poslední poznávací akcí byla v dubnu návštěva plzeňské ZOO. Ujala se nás p. Lenka Václavová a ukázala nám zahradu i z neobvyklých úhlů. Její nadšení pro zvířata i profesionální erudice nás povzbudila k dotazům a z původně plánovaného kratšího výletu se vyklubala docela dlouhá procházka po ZOO. Zahradu jsme viděli očima p. Lenky, poznali jsme její historii, úspěchy i neustálé budování a byli jsme opravdu nadšení. Někteří z nás nebyli v ZOO již několik let a byli tedy překvapeni neustálým zlepšováním prostředí pro zvířata a vytvořením velmi příjemného  prostředí pro všechny věkové skupiny návštěvníků. Přálo nám i počasí a nakonec unaveni jsme byli velmi rádi, že na nás čekal spolehlivý p. Bláha, který nás vždy rozveze spokojené po každé akci SPCCH domů.  

Pobočka  SPCCH Tlučná může rozvíjet svoji pestrou činnost především díky příspěvku obce   a nezištnou prací výboru.

A. Froňková

Žádné komentáře: