pátek 11. června 2021

Vyjádření starosty obce k přijímacímu řízení do MŠ pro školní rok 2021/2022


Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás tímto informovat, že obec Tlučná, jakožto zřizovatel ZŠ s MŠ Tlučná, společně s vedením školy byla nucena reagovat na situaci, která zde v minulosti v této podobě nikdy nebyla.

Velký počet (12) žádostí o odklad nástupu 6letých dětí, tzv. předškoláků, do první třídy v kontextu s důsledkem pandemie COVID a s tím způsobených obav rodičů ze zvládnutí nástupu jejich dětí do první třídy, způsobil velmi obtížně řešitelné problémy. Bohužel obec ani škola nemá právo posuzovat rozhodnutí rodičů potvrzené pedagogicko-psychologickou poradnou, z pohledu obce i školy je však nutno dodat, že opodstatněné by byly cca tři odklady. V kombinaci těchto odkladů a snížení povoleného počtu dětí v případě žáka s asistentem ve třídě (ponížení o další dva žáky) tak MŠ Tlučná mohla přijmout do příštího školního roku o 14 dětí méně.

Obec využila své zákonné možnosti a povolila škole navýšení počtu žáků ve třídách, čímž mohlo být přijato 6 dětí navíc. I tak nemohlo být z kapacitních důvodů způsobených vysokým počtem odkladů přijato 8 dětí starších 3 let. Těmto dětem obec zajistila ve spolupráci s městem Nýřany možnost přijetí do MŠ Nýřany v Husově ulici (http://ms1.nyrany.cz/).  Dále obec nabízí možnost umístění tlučenských dětí do MŠ Malý svět v Plzni ve Skvrňanech (https://ms-plzen.cz/) v blízkosti autobusové zastávky linky č. 55, se kterou má obec dlouhodobě historicky uzavřenu spolupráci. O tomto již byli rodiče dětí informováni.

Zároveň chci zdůraznit, že děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány na základě předem daných kritérií, která jsou pro všechny stejná. Osobně mi je líto, že tato velmi nepříjemná situace nastala. Zároveň musím zdůraznit, že pokud by situace byla tak, jako v předchozích letech bez nelogicky vysokého počtu žádostí o odklad, zůstala by naopak ještě volná místa. Tato místa bychom pak mohli využít i pro umístění dětí mladších 3 let.

Považoval jsem za nutné tuto situaci všem rodičům, ale i občanům vysvětlit s tím, že obec se zde stala jakýmsi rukojmím bez možnosti přímo některé faktory ovlivnit. Chci zdůraznit, že tvrzení některých rodičů, že jsme mohli využít prostory v č. p. 772 původně určené pro umístění dětí do školní družiny (do doby, než byla postavena nová budova MŠ v areálu ZŠ), považuji za zavádějící. Úpravu těchto prostor pro náhradní umístění praktické lékařky MUDr. Jitky Sevelkové z důvodu havarijního stavu a nutné rekonstrukce lékařského domu považuje obec za maximální prioritu vzhledem k zachování ordinace praktického lékaře v naší obci a v současné době s ohledem na celosvětovou pandemii COVID naprosto nezbytnou.

Závěrem věřím, že všichni rodiče i občané pochopí, že ne vždy jsou rozhodnutí jednoduchá, ale musí se volit kompromisní řešení. Po konzultaci s ředitelem ZŠ s MŠ Tlučná panem Mgr. Tomášem Vávrou by se tato situace v příštím roce doufejme již neměla opakovat. Jako starosta obce i pan ředitel ZŠ s MŠ Tlučná apelujeme na rodiče, aby do budoucna zvážili případné odklady dětí v takovémto množství, jaké bylo v tomto roce, a velmi zvažovali jejich opodstatněnost. Tento problém totiž pak má dále návaznost i do budoucna, kdy v letošním roce bude velmi malá třída prvňáčků a naopak v dalším roce to způsobí přetlak na počty dětí v první třídě a následně dalších ročnících. Věřím také, že celosvětová pandemická situace se vrátí zase do normálu a nebudou tak vznikat tyto ani jiné komplikace.

Vážení spoluobčané, přeji Vám pevné zdraví, krásné léto a hezkou dovolenou.

Mgr. Jan Opl, starosta

Žádné komentáře: