středa 18. prosince 2019

Návštěva GEO-centra a zapojení mladších žáků

Další setkání s naší partnerskou školou ve Floβu proběhlo ve čtvrtek 21. listopadu. V autobuse do Německa nás tentokrát doplnili i naši menší spolužáci ze šestých tříd, kteří se v rámci tohoto projektu budou jezdit zdokonalovat v anglickém jazyce.

Pro „starší“ skupinu byl přichystán velice zajímavý den – vyrazili jsme totiž s žáky z Floβu do Kontinentálního hlubinného vrtu v GEO–centru nedaleko Windischeschenbachu, kde nás provázela paní Vlasta Konz, česká rodačka. Díky jejímu českému výkladu pro nás byla prohlídka snazší a o poznání zajímavější. Nejdříve jsme se rozdělili do české a německé skupiny a šli jsme si poslechnout výklad o minerálech a horninách a jejich vzniku, kdy žáci dostávali různé úkoly. Poté přišla na řadu laboratoř a zkoumání vlastnoručně donesených kamenů. Po pauze na občerstvení jsme se přesunuli do malého kinosálu, kde jsme sledovali krátký dokument o vzniku Země a následně jsme si prohlíželi výstavu „Systém Země“, která umožňuje pohled na fascinující vědecké fenomény naší planety a ukazuje význam výzkumných vrtů.
Vybraní žáci šestých tříd zůstali na půdě německé základní školy. Začali jsme společnou výukou tělesné výchovy. V tělocvičně byla připravena různá stanoviště, na kterých se žáci v menších česko-německých skupinkách střídali. Po krátké pauze jsme se přesunuli do kmenové třídy, kde byly pro žáky připraveny různé úkoly, aby se nejen lépe navzájem poznali, ale aby také poznali prostředí německé školy. Vzhledem k tomu, že se čeští žáci ještě německy neučí, probíhala větší část programu v angličtině. Některá slova spojená zejména s prostředím školy se pak čeští žáci snažili naučit za pomoci svých německých partnerů a obráceně. Po náročném programu už nás čekal jen oběd a vyrazili jsme nazpět směr Tlučná.
Zdá se, že zapojení mladších žáků byl dobrý nápad. Některá přátelství vznikla velice rychle a spontánně, a tak bude další spolupráce jistě přínosná a smysluplná.

Kateřina JandováZuzana Šamánková

Žádné komentáře: