čtvrtek 12. prosince 2019

Rok 2019 u tlučenské hasičské jednotky


Letošní rok pro nás začal pravidelnou odbornou přípravou naší jednotky, která se koná vždy první neděli v měsíci dle platného Pokynu generálního ředitele HZS, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany.

Svůj první letošní výjezd jsme zaznamenali v únoru. Jednalo se o technickou pomoc (likvidaci popadaných stromů v důsledku počasí) a dva výjezdy na požár lesního porostu z důvodu nedbalosti. Již tradičně jsme v tomto měsíci zajišťovali masopustní průvod naší obcí.

V březnu jsme byli požádáni o zdra­votnickou asistenci na závodech lesního běhu v Tlučné a také proběhl jeden výjezd na požár ve městě Nýřany, kde se jednalo o požár chaty.

Duben pro nás už byl trochu náročnější měsíc. Na začátku jsme zasahovali u dvou požárů – jeden v katastrálním území naší obce a druhý opět v Nýřanech. Dále jsme v tomto měsíci měli jeden planý poplach a zúčastnili jsme se taktického cvičení na letišti v Líních.

V květnu jsme zaznamenali dva nepříjemné budíčky. Nejdříve jsme vyjížděli ve středu 1. 5. ve 4:54 a poté v neděli 5. 5. ve 4:46. V obou případech se jednalo o požár. V tomto měsíci jsme měli ještě jeden požár v katastru obce Tlučná a zúčastnili jsme se soutěže v Heřmanově Huti.

V polovině roku jsme vyjížděli k jedné technické pomoci a jednomu požáru. Naše jednotka se v tomto měsíci také zapojila do kulturního života naší obce – prováděli jsme asistenci na Pohádkovém lese a poslé­ze i na pouti. V červnu se již projevilo lepší počasí, a tak jsme na žádost obce provedli zalévání lesoparku.

V červenci jsme likvidovali požár, zajišťovali technickou pomoc, dvakrát zalévali místní lesopark a organizovali posezení s hudbou v naší hasičské zbrojnici.

Horký srpen nám přinesl požár kombajnu při sečení a několik likvidací sršních a vosích hnízd, která se nacházela u vstupů do objektů nebo oken. V tomto měsíci jsme zaznamenali také náš zatím poslední zásah, a to požár hrabanky. V srpnu jsme se zúčastnili hasičské soutěže v Lochousicích a prováděli jsme asistenci na druhém ročníku letního kina.

Následující měsíc proběhlo letošní poslední zalévání lesoparku a konal se 7. ročník našeho Memoriálu R. Homolky a L. Filipa. Hasiči ze Zbůchu jsme byli požádáni o asistenci při doplňování vody při jejich soutěži, které jsme se také zúčast­nili. Září nám přineslo nečekanou, ale o to cennější, výhru při soutěži pořádané hasiči z Nýřan, kde naše družstvo vyhrálo Putovní pohár a zároveň 1. místo.

Od toho měsíce jsme již neměli žádný ostrý ani planý zásah, ale podíleli jsme se na několika kulturních akcích v naší obci. V říjnu jsme zajišťovali Průvod světel a v prosinci provedeme asistenci na vánočním jarmarku. Celý tento rok jsme uzavřeli 7. prosince Řádnou valnou hro­madou v hasičské zbrojnici.

Dovolte mi, abych za Sbor dobrovolných hasičů Tlučná všem popřál klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020.
Jan Bednář

Žádné komentáře: