čtvrtek 9. dubna 2015

Setkání příslušníků DTJPořadové číslo 22 má naše zatím poslední tradiční setkání v hasičské zbrojnici. Setkávají se tu každoročně staří známí, příslušníci bývalé Dělnické tělovýchovné jednoty (DTJ), kteří si rádi zavzpomínají na svoje mládí a s tím spojenou aktivitu. Patřili jsme ve svém sportování mezi atlety, házenkáře, skauty, ale také hráli hokej, prostě dá se říci, že jsme dělali v té době našeho mládí a dospívání všechno co se dalo. V současné době, když se setkáváme, přejeme si hlavně zdraví, protože nedá se proti tomu nic dělat, ale všichni stárneme a odcházíme. Právě v tomto roku nám odešli tři kamarádi – Jarda Kouřil, Venca Křivanec a Vlastík Bauer. Byli to Tlučenští patrioti v nejlepším smyslu slova. Venca vynikal v zasvěceném popisu tradic uhelného průmyslu v našem regionu. Jeho články v Tlučenském zpravodaji nám budou chybět. Jsme rádi, že mezi nás přijde vždy zástupce obce. Letos nás pozdravil místostarosta pan Ing. Václav Vítek a seznámil s bohatým společenským životem v Tlučné. Všichni se těšíme na letošní výročí, která se připravují a doufáme, že se také zúčastníme. V hasičárně jsme byli překvapeni ukázkou nového hasičského auta, které jsme si prohlédli a náležitě ocenili jeho všestranného použití v různých situacích. Je to prostě skvost a dobrovolní příslušníci hasičů jsou právem na auto hrdi. Neděláme si dlouhodobé plány, ale byli bychom velmi rádi, kdybychom se mohli příští rok opět setkat. V určený den se sjíždíme z různých míst a uvědomujeme si přitom, že sem patříme, a že si máme pořád co říci. V naší generaci ještě přežívá vzácná spolupatřičnost nebo sounáležitost, která je věčná.

Jan Liška

Žádné komentáře: