pátek 24. dubna 2015

Slavnostní založení Hornicko historického spolku Západočeských uhelných dolů u příležitosti 20 let ukončení těžby v Plzeňské pánvi


31.3.2015 uplynulo 20 let od vytěžení posledního vozíku na dole Krimich II v Tlučné a ukončení těžby černého uhlí v Plzeňské pánvi. U příležitosti výročí se uskutečnilo pod patronací ZUD  a.s. a za přispění sponzorů v Národním domě v Chotěšově historicky první slavnostní setkání horníků a příznivců hornictví, spojené se slavnostním založením Hornicko historického spolku Západočeských uhelných dolů. Více než 120 bývalých zaměstnanců dolů na Plzeňsku a zájemců o hornickou tématiku si mělo po celou slavnost stále co povídat. Přivítali mezi sebou zástupce obcí z okolí, hosty z báňského úřadu a dalších významných institucí. K celému slavnostnímu zasedání a následnému poslechu hrála hornická dechovka Nýřaňanka.Slavnost byla zahájena hornickou hymnou, kterou si mnozí s chutí a potřebnou dávkou entuziasmu a
nostalgie i zazpívali. Poté zástupce přípravného výboru Ing. Jakub Bacík představil nově vznikající
Hornicko historický spolek Západočeských uhelných dolů, do kterého se na slavnostním zasedání
mohli zájemci přihlásit prostřednictvím přihlášek, které byly po celou dobu slavnosti k dispozici.

Současně se mohli seznámit i s návrhem stanov a byly představeny návrhy spolkové vlajky. slavnostní setkání přišli pozdravit zástupci hornických spolků ze Stříbra a z Plané u Mariánských Lázní a bylo se opravdu na co dívat, když vystoupili ve slavnostních stejnokrojích se spolkovými vlajkami a nově vznikajícímu spolku předali pamětní dary s přáním mnoha úspěchů.

Po celou dobu zasedání byly v sále promítány obrázky a fotky dolů a objektů připomínajících už
zašlou slávu hornictví na Plzeňsku. Zájemci si mohli také prohlédnout vystavené plakáty nového
využití průmyslového dědictví vystavené Výzkumným centrem průmyslového dědictví Fakulty
architektury ČVUT v Praze, jehož zástupci se také osobně setkání horníků zúčastnili. Jako vzpomínku na významný den si bylo možné odnést pamětní list, který připravil pan Josef Kroc, stejně jako návrhy spolkové vlajky.

Pro organizátory akce bylo překvapením, když v závěru mohli vyhlásit, že do nově vznikajícího
Hornicko historického spolku Západočeských uhelných dolů se přihlásilo již skoro 70 lidí. Překvapením bylo i to, že tato členská základna se skládá nejen z bývalých horníků a zaměstnanců
dolů, ale i příznivců hornictví v kraji a to dokonce i mladších ročníků.

Hornicko historický spolek dále vyzývá spoluobčany, kteří by se chtěli aktivně podílet na činnostech spolku, ať nás kontaktují písemně na adrese Plzeňská 437, 330 22 Zbůch, nebo na e-mail kuba.bacik@seznam.cz, případně ujhazy.ondrej@quick.cz

Stačí uvést jméno, příjmení, bydliště, datum narození a kontakt na sebe.

Zdař bůh!

Ing. Jakub Bacík
Žádné komentáře: