neděle 10. května 2015

Centrum sociálních služeb Stod nyní působí i v naší obciProces deinstitucionalizace bývalého Ústavu sociální péče ve Stodu započal již v roce 2006. Postupnými změnami v přístupu k uživatelům služeb došlo k posílení jejich kompetencí, k převzetí
větší zodpovědnosti za vlastní život a k rozvoji schopnosti rozhodnout se. V průběhu posledních pěti let pak začala být naplňována i myšlenka transformace. Jedná se o proces, jehož hlavním cílem je vytvořit koordinovanou síť služeb umožňující uživatelům žít život v komunitě. S individuálně nastavenou mírou podpory a v souladu se způsobem naplňování jejich potřeb. Dosud preferovaný model ústavní péče je v rozporu s Úmluvou o právech osob s postižením, k jejímuž dodržování se Česká republika zavázala.Následovaly tedy kroky, které by umožnily tento způsob života co největšímu počtu osob žijících v ústavu. V roce 2011 byla ukončen projekt „Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod“ podpořený z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.  Byly vybudovány dva objekty chráněného bydlení, sociálně terapeutická dílna (pekárna) a prodejna. V souvislosti s projektem vzniklo 20 nových pracovních míst, z toho 12 pro osoby s postižením. Chráněné bydlení je koncipováno tak, že umožňuje i párové soužití. Jedná se o unikátní projekt, který kromě podpory při přechodu ke komunitnímu bydlení, zároveň řeší podporu klientů při vstupu na trh práce.

Sociálně terapeutická dílna v podobě pekárny byla žádanou chybějící službou, která vhodně
doplnila současnou vybavenost města Stod. V roce 2013 došlo k pronájmu bytu 2+1 ve Stodu na ulici Sokolská. Byt je určen rovněž pro službu chráněného bydlení.

K dnešnímu dni pak dochází k završení první etapy prozatím posledního projektu tohoto procesu.
Investiční složka projektu „Transformace DOZP Stod“ byla podpořena z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Integrovaného operačního programu. V jejím průběhu došlo k výstavbě šesti rodinných domů pro osoby s nejvyšší mírou podpory, konkrétně vznikly tři v Holýšově v lokalitě Na Terasách a tři ve Stodu v lokalitě K Háječku. Ve Dnešicích byl zakoupen a zrekonstruován statek, ve kterém vznikly dvě domácnosti pro seniory s mentálním postižením. Na
sídlišti Pod Makovým vrchem v Holýšově pak byly pro účely služby chráněné bydlení opraveny tři
byty. Pro osoby se střední mírou podpory byly postaveny dva rodinné domy v Nýřanech v ulici
Osvobozených politických vězňů.

Prozatím tedy Centrum sociálních služeb Stod, jak se organizace nyní jmenuje, nabízí bydlení v komunitě pro 86 osob s postižením. Rozhodně se však nehodlá na tomto čísle zastavit. Druhá etapa
projektu pokračuje. Do Tlučné se již stěhují obyvatelé opraveného domu ve Vrchlického ulici.

V květnu přibude dům U vlečky, rovněž v Tlučné. V červenci pak dva domy v Jankovského ulici ve
Staňkově. A k nim aktivizační dílna pro veřejnost. Do konce října tohoto roku dojde k rekonstrukci
již zakoupených domů ve Vejprnicích v Línské ulici a v Chotěšově na Dobřanské. Kapacita
komunitních služeb tím vzroste o dalších 37 míst.

Žádné komentáře: