pátek 12. června 2015

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání konaném dne 11.06.2015 mimo jiné schválilo:

1. Revitalizaci dětského hřiště v parku v celkové částce 500 tis. Kč.

2. Podpis smlouvy na přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši 150 tis. Kč, poskytnuté v rámci programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2015.

3. Podpis smlouvy na přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši 40 tis. Kč, poskytnuté na vybavení zásahové jednotky SDH.

4. Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2015 s TJ Tlučná, na poskytnutí dotace ve výši 100  tis. Kč pro zajištění provozu areálu TJ Tlučná a zajištění činnosti TJ Tlučná.

5. Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2015 s ZO SPCCH Tlučná, na poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kč na zajištění rekondice a rehabilitace důchodců.

6. veřejnoprávní smlouvu č. 3/2015 s Junákem Tlučná, středisko Krokodýl, na poskytnutí dotace ve výši 35 tis. Kč na zajištění oprav, úprav a vybavení kluboven, a na vzdělávací kurzy a semináře Úplná znění usnesení obecního zastupitelstva jsou k dispozici na úřední desce OÚ a na obecních webových stránkách.

Žádné komentáře: