čtvrtek 2. července 2015

Hornicko historický spolek Západočeských uhelných dolů12.5.2015 se na svatého Pankráce (pozn. jedním z největších těžařů na Nýřansku byl František
Pankráz) uskutečnila ve Společenském a kulturním centru v Nýřanech zakládací schůze nově
vzniklého Hornicko historického spolku Západočeských uhelných dolů, slavnostně založeného
31.3.2015 v Národním domě v Chotěšově. V nýřanském kulturním domě se sešlo více než 40 členů,
kteří se do spolku přihlásili. Po uvítání došlo k prostudování a schválení stanov spolku a poté ke
schválení navržených výborů. Do výkonného výboru byl zvolen Ing. Jakub Bacík, Ing. Ondřej Ujházy, Antonín Lukášek, Mgr. Vlasta Hanauerová, Václav Straka a kontrolní komise Hana Jindřichová, Antonín Cubera a Drahomíra Tachovská. Poté valná hromada zvolila předsedou spolku Ing. Jakuba Bacíka. Následně byla představena nová vlajka spolku a přehled kulturních akcí, kam jsme pozváni.
Dále byl prvním čestným členem jmenován in memoriam Ing. Václav Křivanec, který se po odchodu
do důchodu a dlouholeté práci v oboru dále věnoval osvětě a připomínání hornictví na Plzeňsku. Před závěrečnou diskuzí ještě představil pozvaný Jan Drnek druhé vydání své knihy Krajina nad pokladem. S druhým vydáním bude chtít hornický spolek panu Drnkovi dále pomoci ve vydání.

Hornicko historický spolek, konkrétně Ing. Jakub Bacík a Ing. Tatiana Meľová, se zúčastnil 19. Setkání hornických měst a obcí ČR, které se konalo 19.-21.6.2015 v Havířově. „Havířovské vzpomínání“ bylo spojeno s druhou kulturní akcí ve městě „Havířov v květech“. Setkání bylo zahájeno hudební produkcí v pátek odpoledne na náměstí Republiky, kterou ukončilo slavnostní zahájení Setkání ve Společenském domě Renata. Ve Společenském domě se celý víkend nacházela také expozice o historii hornictví v Ostravsko-karvinském revíru. V sobotu následovalo dopoledne přivítání všech spolků havířovským primátorem Bc. Danielem Pawlasem v Kulturním domě Radost. Poté u magistrátu města začalo řazení hornických spolků do průvodu. Jednotlivé spolky doplňovaly
alegorické vozy ozdobené květy s hornickou tématikou. Slavnostní průvod čítající takřka 1000
zástupců z více než 60 spolků nejen z ČR, ale i zahraničí vyrazil od magistrátu města po Hlavní třídě, kterou lemovaly stovky diváků a na náměstí Republiky, kde byl každý spolek představen, zabočoval ke sportovní hale. Zde následovalo po hornické hymně předání pamětních stuh na vlajky přítomných
delegací a dále bohatý kulturní a společenský program. Večer zakončilo předání světla sv. Barbory
městu Příbram, pořadateli 20. Setkání hornických měst a obcí ČR. Doufám, že v příštím roce bude náš spolek a region prezentovat v Příbrami na jubilejním setkání více zájemců o hornictví. Setkání
zakončily nedělní exkurze po hornických památkách na Ostravsku. Navštívili jsme bývalé doly Dukla a František, kde jsme výtahem vyjeli na železobetonovou skipovou těžní věž vysokou 90 m, která
dominuje okolí. Následoval průjezd přes rekultivovanou krajinu po těžbě a také okolo posledních dolů těžících černé uhlí v Karvinské dílčí pánvi. Cestou zpět do Havířova jsme se zastavili u šikmého kostela v Karviné, který je díky poddolování nakloněn o 7° a klesl o více než 30m.

V měsíci červenci je náš spolek pozván do Plané u Mariánských Lázní na oslavu 20 let Hornicko
historického spolku Planá. Oslava se bude konat v sobotu 11.7.2015 v odpoledních hodinách. Na
programu je také průvod městem. Dále se ve dnech 24.-26.7.2015 koná v Banské Bystrici 8.
Stretnutie banských miest a obcí Slovenska, kterého se HHS ZUD také zúčastní.

HHS ZUD dále plánuje obnovení dne horníků, který by se měl konat 12.9.2015 v areálu bývalého Dolu Obránců míru ve Zbůchu. Bližší informace a program bude do konce července zveřejněn.
Hornicko historický spolek dále vyzývá spoluobčany, kteří by se chtěli podělit o své vzpomínky na
hornictví v regionu, případně se zapojit do činnosti spolku, ať nás kontaktují písemně na adrese
Plzeňská 437, 330 22 Zbůch, nebo na e-mail kuba.bacik@seznam.cz, případně ujhazy.ondrej@quick.cz. V současné době má náš hornický spolek již více než 80 členů.

Zdař bůh

Ing. Jakub Bacík

Předseda HHS ZUDPozn. redakce: článek nebyl - až rozdělení alespoň na nějaké odstavce - nijak upravován, všechny gramatické a slohové prohřešky jdou na vrub autorovi. 

Žádné komentáře: