pátek 18. září 2015

3. ročník Memoriálu Rudolfa Homolky a Lubomíra FilipaRok se s rokem sešel a je tu opět další ročník Memoriálu Rudolfa Homolky a Lubomíra Filipa. Třetí ročník této hasičské soutěže v netradičním požárním útoku se uskutečnil v sobotu 5. září 2015
v areálu hasičské zbrojnice SDH Tlučná. Akce byla zahájena nástupem soutěžních družstev, při kterém byli přivítáni všichni soutěžící, rozhodčí, vzácní hosté a samozřejmě i starosta obce pan Stanislav Volf.

Po krátkém přivítání se ujal slova pan starosta obce, který poděkoval všem hasičům za jejich činnost a nasazení při likvidaci požárů v uplynulém období nadměrného sucha a teplého počasí. V průběhu
svého proslovu přečetl všem přítomným děkovný dopis, který obdržela naše obec od starostky OSH
Plzeň-sever paní Aleny Foldové. Předmětem tohoto dopisu bylo rovněž velice vřelé poděkování za
odvedenou práci a nasazení při likvidaci mimořádných událostí spojených především s likvidací
požárů v uplynulém již zmíněném období horkých letních dnů. Tato pochvalná slova a vyjádřené
uznání jsou pro nás zavazující a současně i tzv. hnacím motorem pro naší další činnost.


Letošního třetího ročníku naší netradiční hasičské soutěže se zúčastnila celkem dvě družstva žen
z SDH Bolevec a SDH Nýřany. V kategorii mužů soupeřila družstva SDH Bolevec, SDH Zbůch a SDH Tlučná. Vzhledem k malému počtu soutěžních družstev, bylo rozhodnuto o dvoukolovém hasičském klání, přičemž se jako rozhodující počítal lepší dosažený čas z jednotlivých pokusů. V kategorii žen vybojovalo prvenství družstvo SDH Bolevec a děvčata z SDH Nýřany obsadila druhé místo. V kategorii mužů zvítězilo družstvo SDH Bolevec, družstvo SDH Zbůch obsadilo druhé místo a na třetím místě skončilo naše domácí družstvo SDH Tlučná.

Ke každému ročníku našeho memoriálu neodmyslitelně patří i jedna samostatně hodnocená dovednostní tajná disciplína. V letošním roce si všichni členové soutěžních družstev zahráli na číšníky.

Úkolem družstev bylo štafetovým způsobem absolvovat slalomovou trať s pivním tácem a šesti
kelímky naplněnými vodou, přičemž nesení tácu bylo povoleno pouze na dlani či prsty jedné ruky.

Hodnocen byl nejen dosažený čas, ale i donesené celkové množství vody. V tomto zábavném klání
zvítězilo družstvo mužů i žen SDH Bolevec.

Věříme, že se i přes malou účast soutěžních družstev sobotní odpoledne líbilo nejen všem soutěžícím, ale i divákům.Žádné komentáře: