čtvrtek 3. září 2015


Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů Tlučná
Místo konání: areál hasičské zbrojnice Tlučná
Datum: 05. září 2015
Prezence: 12:15 – 12:45
Zahájení: 13:00
Soutěžní kategorie: muži, ženy (6 členů soutěžního družstva)
Startovné:100 ,- Kč


PROPOZICE SOUTĚŽE

Příprava základny:

Soutěžní družstvo před zahájením požárního útoku provede rozvinutí všech požárních hadic ( 2 x B75 a 4 x C52 ) v předem vyznačeném prostoru ohraničeném výstražnou páskou. Ostatní výzbroj potřebnou k provedení požárního útoku uloží na základnu 2 x 2 m. Čas na přípravu základny je stanoven  maximálně 5 minut !

Provedení disciplíny:

Disciplína spočívá v provedení požárního útoku s překážkami na vzdálenost 70 m pro muže i ženy. Voda do stříkačky bude dopravena nasátím (nutno použít vývěvu čerpadla). Po odstartování soutěžního družstva provedou jeho členové svinutí jednotlivých požárních hadic do kotoučů ( na dvojito ) a následně libovolným způsobem budou pokračovat v provedení požárního útoku s překážkami. Dopravní vedení budou tvořit 2ks požární hadice B75 a požární rozdělovač. První proud bude utvořen pomocí 2ks požární hadice C52 a proudnice C52. Soutěžící tvořící první proud, musí překonat proskočením bariéru s oknem,  umístěnou cca v polovině druhé hadice C52 tohoto proudu, včetně útočného vedení. Soutěžící tvořící druhý proud musí provést sražení terče ze žebříku, který bude opřen o bariéru (2m). Tento žebřík bude opřen o bariéru již před odstartováním družstva. Obsluha proudnice druhého útočného proudu musí být před výstřikem z proudnice jištěna dalším členem družstva. Disciplína bude ukončena sražením obou terčů ( prázdné pivní sudy ). Sražení terčů bude provedeno z nástřikové čáry, přičemž se u druhého útočného proudu za nástřikovou čáru považuje horní okraj 2 m vysoké bariéry. Nástřikovou čáru nelze překračovat !! Vzájemná pomoc jednotlivých útočných proudů při srážení terčů je nepřípustná !! 

Výzbroj:
1 ks - přenosná motorová stříkačka PMS 8 R1 (1200 l . min־¹), 
2 ks - sací požární hadice Ø 110 mm / délka 2,5  m, 
1 ks - sací požární koš s funkční klapkou, 
2 ks - požární izolovaná hadice B75 – 20 m, 
1 ks - požární rozdělovač, 
4 ks - požární izolovaná hadice C52 – 20 m, 
2 ks - požární proudnice C52.


Výstroj:
  • pracovní stejnokroj ( PS II., nebo jiný pracovní stejnokroj popř. zásahový oděv ),
  • holeňová zásahová obuv, 
  • opasek bez sekerky a karabiny, 
  • zásahová přilba. 

U soutěžních družstev žen je povolen sportovní oděv, sportovní obuv, lehký opasek a sportovní přilba.


Trestné body:

Špatné svinutí požární hadice …………… 10 s za každý případ
Přešlap nástřikové čáry …………………. 20 s za každý případ
Výpomoc při sražení terčů ……………… neplatný pokus
Špatné zapojení rozdělovače ………….… 20 s


Při malém počtu přihlášených družstev proběhne soutěž dvoukolově, přičemž o výsledném pořadí rozhodne lepší dosažený čas !!!  
Tato varianta bude sjednána po nástupu soutěžních družstev při poradě jejich velitelů !
Pořadatel si vyhrazuje právo zařadit do soutěže jednu tajnou disciplínu, která bude
 samostatně hodnocena.
V průběhu pokusu nebude káď doplňována vodou.
Soutěž není samostatně pojištěna.


Přihláška na 3. ročník Memoriálu R. Homolky a L. Filipa  05-09-2015


Odešlete nejpozději do 03-9-2015 na adresu: SDH Tlučná, Náves Svobody 23, 330 26 Tlučná
nebo oznamte účast telefonicky: 724 180 511, nebo na e-mail: cermak.hasici@seznam.cz

Přihlašuji: ……...  družstvo/a  žen ……...  družstvo/a  mužůKolektiv SDH: ……………………………………         Vedoucí: ………………………..…………
                                         název SDH                                                             jméno a příjmení

Žádné komentáře: