čtvrtek 3. prosince 2015

Soutěž kronikářů


V letošním roce se konal již 3. ročník soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje, jejíž iniciátorkou byla před lety paní Milada Emmerová. Ani naše obec si nenechala účast v soutěži ujít, a tak jsem se spolu s Mgr. Janem Oplem v úterý 24. listopadu 2015 od 10 hodin v sále Měštanské besedy zúčastnila slavnostního vyhlášení výsledků. Samotnému vyhlášení předcházela ještě výstava všech soutěžních kronik ve dnech 16., 18. a 19. listopadu a samozřejmě pečlivá práce poroty, která vybírala vítěze. Mezi její členy patřili skuteční odborníci v oboru, mimo jiné Jana Dienstpierová, metodička pro kroniky, PhDr. Miroslav Hus, vedoucí historického oddělení Západočeského muzea nebo Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, který se také ujal moderování celé akce. Po přivítání hostů bylo na programu předání pamětních listů a hrnečků 40 přihlášeným kronikářům a hned poté předání čestných uznání 10 obcím za např. příkladné vedení kroniky, zachycení událostí v obci apod. K přítomným promluvil také hejtman Plzeňského kraje, pan Václav Šlajs, a slovo dostali i někteří členové poroty, kteří mluvili o kronikářství obecně, případně předčítali zajímavé úryvky ze soutěžních kronik, udíleli metodické rady nebo upozorňovali na zaznamenané nedostatky. Následovalo ještě vystoupení souboru Plzeňské cácorky a vrcholem dopoledne potom bylo samotné vyhlášení prvních 3 příček ve 3 soutěžních kategoriích. V kategorii obcí do 500 obyvatel na prvním místě skončila obec Koryta, v kategorii obcí s 500 –1500 obyvateli první příčku obsadila obec Žihle a v kategorii obcí nad 1500 obyvatel, tedy v té naší, zvítězila kronika města Starý Plzenec. Všichni ocenění kronikáři získali peněžitou odměnu a také diplom. Přesto, že se naše obec na místech vítězů neobjevila, účasti rozhodně nelitujeme, stala se totiž zdrojem cenných rad, připomínek a vystavené vítězné kroniky, některé s nádhernými kresbami či moc pěkně řešenými přílohami, jsou zároveň velkou motivací a inspirací k tomu, jak kroniku dále zlepšovat.

Michala Mathauserová

Žádné komentáře: