čtvrtek 9. března 2017

To nejdůležitější z Obecního zastupitelstvaZastupitelstvo obce na svém 10. zasedání konaném dne 02. 03. 2017 mimo jiné schválilo:

1. I. úpravu rozpočtu obce Tlučná pro rok 2017

2. Přijetí neinvestiční dotace od MV ČR prostřednictvím pro SDH Tlučná v celkové výši 71 128,- Kč

3. Poskytnutí příspěvku Svazu postižených civilizačními chorobami, ZO Tlučná, na činnost ve výši 80 tis. Kč na rok 2017.

4. Poskytnutí příspěvku JUNÁK Český skaut, středisko Krokodýl Tlučná, na činnost ve výši 50 tis. Kč na rok 2017.

5. Poskytnutí příspěvku Tělovýchovné jednotě Tlučná na činnost ve výši 200 tis. Kč na rok 2017.

6. Poskytnutí příspěvku ZKO Tlučná, kynologický klub, na činnost ve výši 20 tis. Kč na rok 2017.

7. Poskytnutí příspěvku Mysliveckému spolku Tlučná, na činnost ve výši 20 tis. Kč na rok 2017.

8. Poskytnutí příspěvku Skupině historického šermu Pantaleon Tlučná, na činnost ve výši 10 tis. Kč na rok 2017.

9. Obecně závaznou vyhlášku obce Tlučná č. 1/2017 o nočním klidu

Obecní zastupitelstvo dále zvolilo novým uvolněným místostarostou obce pana Mgr. Jana Opla, který v této funkci s účinností od 01.04.2017 nahradí pana Ing. Václava Vítka, odcházejícího k 31.03.2017 do řádného starobního důchodu.

Úplná znění usnesení obecního zastupitelstva jsou k dispozici na úřední desce OÚ a na obecních webových stránkách.

Žádné komentáře: