neděle 22. října 2017

Vítání občánků - podzim 2017


Ve středu 11. října se na OÚ uskutečnilo tradiční slavnostní uvítání občánků. K rodičům promluvil místostarosta Jan Opl. Akt slovem provázel předseda Komise pro občanské záležitosti Pavel Špirk. Program zpestřili svým vystoupením naši Junáci.


Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Jan Opl

Žádné komentáře: