pátek 8. prosince 2017

Zpráva o činnosti soutěžních družstev mužů a žen SDH Tlučná za rok 2017


Letošní sezonu jsme bohužel zahájili až 2. 9. naší domácí soutěží, Memoriálem R. Homolky a L. Filipa, s umístěním na 2. místě. 16. 9. následovala již tradiční Zbůšská osma, kde jsme skončili pátí. 23. 9. jsme navštívili kolegy z Nýřan na Memoriálu V. Kličky a P. Egermayera a zde jsme obsadili 3. místo.

Soutěžní sezonu jsme ukončili 11. 11. Poslední kádí – Memoriálem Mildy Pytlíka, v Plzni za Plazou, kde jsme získali 12. místo. Této soutěže se poprvé zúčastnilo i nově založené soutěžní družstvo žen, kterým se podařilo vybojovat velmi pěkné páté místo.
Závěrem chci poděkovat všem členům a členkám, kteří svojí účastí na soutěžích reprezentovali náš sbor i obec. Doufám, že i v příštím roce se bude dařit alespoň jako letos.
Miloslav Špachmann

Žádné komentáře: