úterý 10. dubna 2018

O Tanečním kroužku TJ Tlučná

Jmenuji se Marie Zemanová, jsem jednou z trenérek tlučenského tanečního kroužku a u příležitosti blížícího se 110. výročí od založení TJ Tlučná jsem se rozhodla krátce shrnout činnost kroužku a také se ohlédnout za 10 lety, která v něm já sama působím.

Nejprve něco málo ke vzniku kroužku
Historie tanečního kroužku se začala psát na podzim roku 2005. Tehdy si Miluška Petráková řekla, že by bylo dobré udělat kroužek cvičení pro děti, protože kromě gymnastiky tu pro holčičky nic jiného nebylo – a tak vznikl oddíl aerobiku. První rok s ní chodilo cvičit 16 děvčat. Druhý rok se jich přihlásilo už 39. Děvčata byla rozdělena do dvou věkových kategorií: mladší a starší. Milušce v té době začala pomáhat Vendula Křížová. Cvičily aerobik sestavy, step aerobik, s overbally a na velkých míčích. Hned od počátku se zúčastňovaly soutěží v aerobiku, např. Master Class Plzeň.
Ke cvičení jednotlivců dále přibyly i kolektivní pohybové skladby. Oddíl se rozrůstal o další členy – nejen o děvčata, ale i o chlapce. Postupně s cvičením začaly pomáhat: Eva Monsportová, já, Iveta Kasalová a další.
Postupně jsem do nových choreografií začala přidávat stále více tanečních prvků, až se z pohybových skladeb staly taneční pohybové skladby a naše práce se začala ubírat tanečním směrem. Posléze jsem iniciovala přejmenování, a tak se z oddílu aerobiku stal taneční kroužek.

Jak kroužek aktuálně funguje
V současnosti taneční kroužek navštěvuje 50 dětí. Má dvě vedoucí: mě a Milušku Petrákovou. Rozrostl se už na 4 týmy. Miluška trénuje nejmladší kategorii do 7 let a tým ve věkové kategorii 8 až 10 let (věkový průměr ~ 10,6), s nimi jí pomáhají Maruška Meszárošová a Simča Vašáková. Já vedu tým ve věkové kategorii 8 až 10 let (věkový průměr ~ 9,6). Společně máme tým v kategorii 14 až 17 let. Každý tým si připravuje svoji soutěžní skladbu. Letos to jsou skladby: Nebojme se na Brtníku (nová kategorie MŠ), Ať žijí duchové, Z ulice do tanečních, Kleopatra a Army. Během taneční sezóny se každý tým zúčastní několika soutěží nebo vystoupení na různých akcích. Se všemi skladbami jsme letos vybojovali postup na republikové finále soutěže pohybových skladeb Česko se hýbe. Vloni se republikové kolo konalo až v Brně, letos bude o něco blíže – v Praze v termínu 31. 5. – 1. 6. 2018.

Chodíme trénovat do místní tělocvičny. Ideální by bylo, aby každá skupina měla týdně 2 tréninky po 1,5 hodině. Bohužel současná kapacita tělocvičny je vyčerpaná a máme tak pouze polovinu času, který by děti pro trénování potřebovaly.

Kromě běžných tréninků a účasti na soutěžích každoročně pro děti pořádáme Vánoční maškarní rej se soutěží masek a ukázkou nových rozpracovaných skladeb. Na konci sezóny děláme závěrečné soustředění v Tlučné a v srpnu jezdíme společně s florbalisty na soustředění na Přimdu, které je vlastně odstartováním přípravy na novou taneční sezonu.

Podrobnější informace o umístěních a další činnosti jsou pravidelně uveřejňovány také zde v Tlučenském zpravodaji.

Jak jsem se vlastně já sama dostala k tancování…
Tančit jsem začala již jako 13letá. Začínala jsem v Taneční škole Evy Bartovské v Nýřanech. Věnovali jsme se Disco Show a Show Dance. Ráda na tu dobu vzpomínám. Nacvičili jsme celou řadu choreografií, například mohu uvést choreografie Pomáda, Rebelové, Maska, Piti-piti-pá, ABBA, Boney-M a mnohé další. Je možné, že někteří z vás si je pamatují z našich mnohočetných vystoupení na plesech v Nýřanech či v Plzni. Jezdili jsme i na soutěže a vyvrcholením taneční sezony byla účast na Mistrovství České republiky formací konané v Brně či na Czech Republic National Championship v Prostějově. Ve svém archivu jsem našla některé fotografie z té doby:

 


Souběžně jsem se začala věnovat i standardním a latinsko-americkým tancům. Navštěvovala jsem Taneční školu Zdeňka Kozelky v Plzni. I zde jsme nacvičovali formace a vystupovali jsme v tanečních kurzech, na plesech v Plzni a okolí. Také jsme se zúčastňovali soutěží a jezdili jsme na Mistrovství ČR v Chrudimi.

Mé začátky v Tanečním kroužku Tlučná
Po ukončení aktivního tancování se mi v roce 2008 naskytla příležitost pomáhat v TJ Tlučná v oddíle aerobiku, který se věnoval aerobiku jednotlivců a začal také nacvičovat pohybové skladby.
Postupně jsem se zapojila do vymýšlení choreografií a trénování. Mohla jsem zde uplatnit své bohaté zkušenosti nabyté z více jak 15letého aktivního tancování. Také jsem se účastnila různých školení v oblasti pohybových skladeb. Na základě těchto školení jsem získala certifikát cvičitel III. a následně II. třídy MTPF (moderní taneční a pohybové formy) pro trenéry tanečních disciplín.

Mám spíše blíže k tanci než aerobiku, proto se choreografie postupně odkláněly od aerobiku. V současnosti se zabývám tvorbou tanečních a muzikálových choreografií. V rámci celého tanečního kroužku je více týmů a já se nyní věnuji týmu dětí ve věku 8 až 10 let, který vedu již čtvrtým rokem. Začínala jsem s nimi jako s malými dětmi, když chodily ještě do školky. Všechny jejich skladby si můžete prohlédnout na webových stránkách tohoto týmu: www.tktlucna.czCo obnáší vytvoření nové skladby
Vytvoření pohybové skladby je dlouhý proces. Nejprve musíte dostat nápad – téma pro zpracování. Dále je potřeba vybrat vhodnou hudbu a namixovat ji, vymyslet choreografii s různými tanečními prvky, sestavami a také s různými prostorovými útvary, navrhnout kostýmy a zrealizovat je a případně připravit další náčiní, například naposledy polystyrenové cihly. Když máte všechno pohromadě, můžete začít s dětmi nacvičovat. Každý rok se pro tým dětí připravuje nová pohybová skladba. Je šitá na míru přesně pro daný tým a počet dětí. Je velmi nepříjemné, když na vystoupení někdo chybí – jednak je poznat, že je tam volné místo, nebo se musí těsně před vystoupením část choreografie předělat a děti jsou pak nejisté.

Letošní sezóna ještě neskončila a již teď začínám připravovat nové skladby na příští rok. Jednu pro můj tým 8 až 10 let. Druhou pro nový tým dětí předškolního věku. Co to bude, však neprozradím.
V Tlučné působím už 10 let…
Čas letí hrozně rychle a já si vůbec neuvědomuji, že v Tlučné působím už 10 let. Za tu dobu jsem se spolupodílela již na 17 skladbách a vytvořila 4 vlastní pohybové skladby: Kleopatra (2018), Mimoni (2017), Myšky (2016) a Trpasličí svatba (2015).

Práce s dětmi mě velmi baví a ráda bych i nadále pokračovala. Mám radost, jak se děti trénink od tréninku zlepšují a kolik energie a soustředění vynakládají při tréninku i na soutěžích. Závěrem musím všechny děti pochválit a poděkovat jim za jejich výkony. Také děkuji rodičům, že dovezou své děti na vystoupení, když není organizovaná hromadná doprava, rovněž rodičům, kteří pomáhají s dozorem a převlékáním dětí při vystoupeních, a také všem těm, kteří jezdí fandit.
Na závěr nesmím zapomenout ani na TJ Tlučná, bez jejíž podpory by naše činnost nebyla možná.
Marie Zemanová

Žádné komentáře: