úterý 8. května 2018

Účast mladých hasičů SDH Tlučná na soutěžích


Kolektiv našich mladých hasičů se stejně jako většina kolektivů v okrese Plzeň-sever zapojuje do závodů, které jsou součástí soutěže O pohár okresní odborné rady mládeže. Jedná se celkem o 11 soutěží v různých disciplínách, do kterých se zapojuje 47 družstev mladší kategorie a 42 družstev starší kategorie. Dvě z těchto soutěží jsme Vám představili už dříve.

Zimní závod pionýrské všestrannosti Obora
V únoru se konala další soutěž. Bohužel z důvodu velké nemocnosti dětí se zúčastnilo pouze 1 družstvo mladších – 16. místo a 1 družstvo starších – 16. místo.

O pohár starosty SDH Úněšov
V březnu proběhla soutěž v Úněšově. Zúčastnilo se 1 družstvo mladších – 16. místo a 2 družstva starších: B – 9. místo a A – 17. místo.

O pohár SDH Manětín
V dubnu si děti jely zasoutěžit do Manětína. Celkem se zúčastnila 3 družstva mladších: C – 20. místo, B – 18. místo a A – 10. místo, a jedno družstvo starších – 13. místo. Soutěžilo se pouze v požárním útoku CTIF, který prováděla pěti a sedmičlenná družstva. Cílem každého týmu bylo dosáhnout co nejkratšího času na dráze, ke kterému se případně připočítávaly trestné vteřiny za nesprávné provedení úkolů.

Náš kolektiv mladých hasičů se v soutěži O pohár okresní odborné rady mládeže zapojil do pěti soutěží. Družstva se umístila průběžně na 16. místě v kategorii mladších a na 20. místě v kategorii starších.

Odevzdali jsme také několik obrázků do soutěže Požární ochrana očima dětí.

V dubnu některé děti splnily odznaky odborných znalostí preventista-junior a strojník-junior a dále preventista, strojník a kronikář v kategorii starších. Tyto úkoly jsou součástí celoroční hry mladých hasičů nazvané Plamen, do které jsme zapojeni. V květnu nás čeká dvoudenní ukončení této soutěže, na které se musíme důkladně připravit, protože od podzimu to máme slibně rozehrané.

Pokud máte zájem prohlédnout si provedení disciplín mladých hasičů na vlastní oči, přijeďte se podívat a podpořit mladé sportovce 1.–5. července 2018 na atletický stadion v Plzni-Skvrňanech, kde bude probíhat republikové kolo hry Plamen.
Alena Filipová

foto z Manětína: František Vild

Žádné komentáře: