neděle 16. prosince 2018

Bavorští žáci na návštěvě v Tlučné


Ve čtvrtek 6. 12. proběhlo první společné setkání žáků tlučenské ZŠ a žáků bavorské základní školy města Floss. Akce se zúčastnilo 18 žáků osmé a deváté třídy naší základní školy a patnáct osmáků z Flossu. Všechny přítomné v úvodu přivítali ředitel Karel Rada, místostarosta Oldřich Rozšafný a jménem hostů i ředitel ZŠ Floss Gerhard Steiner. Pod odborným vedením Martiny Matějkové a Jindřicha Jindřicha se pak žáci zúčastnili jazykové animace, která je hravou formou seznámila se základy českého a německého jazyka. Po prohlídce školy, v rámci níž se čeští žáci představili v roli průvodců, a společném obědě ve školní jídelně, akce pokračovala hudebním workshopem, v jehož závěru si žáci zazpívali písně Rolničky a Ein kleiner Schneemann. Akce byla uzavřena společnou večeří v restauraci Na Schůdkách. Přítomnými žáky i učiteli byla akce hodnocena jako podařená. Celý projektový den zafinancovalo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v rámci přeshraničního projektu Kultur ohne Grenzen / Kultura bez hranic.

Další setkání by mělo proběhnout 14. února ve Flossu. V budoucnu by se žáci měli pravidelně setkávat mimo jiné na společných hodinách tělesné výchovy. Cílem výměny je prohloubení jazykových znalostí, jakož i interkulturní vzdělávání.

Václav Vrbík

Vedení obce chce s obcí Floss podepsat deklaraci o partnerství obou obcí.

foto: Václav Vrbík

Žádné komentáře: