čtvrtek 20. prosince 2018

Děkujeme, pánové!

Pracovní četa pod vedením Pavla Lavičky se celoročně stará o majetek obce a dělá, cokoliv je zrovna potřeba. V sezoně zajišťuje sekání trávy (letos jí přibyla práce v podobě rozlehlého lesoparku), v zimě potom odklízí sníh a provádí posyp chodníků. Věnuje se také úklidu obce – ať už jde o zametání chodníků, uklízení veřejných prostranství, výsyp košů nebo úklid okolí kontejnerů. Provádí také čištění košů uličních vpustí (kanálů), zajišťuje opravy chodníků a celkovou údržbu hřbitova. Letos také upravila okolí Pomníku padlých a samozřejmě nezanedbatelně pomáhá při zajištění obecních akcí – aktuálně např. při stavbě stánků na vánoční jarmark.
Zkrátka a dobře, je důležité si připomenout, že za to, jak obec v letošním roce vypadala, patří poděkování těmto pánům: L. Štich, J. Stauber, J. Haštaba, A. Cubera, M. Škubal, M. Hofman, L. Hauer, M. Havalec, Š. Chovanec, S. Lukšík, M. Flachs, V. Zeman, K. Strejc, J. Bernhard, L. Takáč, K. Wintrle, O. Egermaier a M. Mottl.

V období 2015 – 2018 bylo v naší obci 8 pracovních míst na VPP podpořeno z projektu "Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce" realizovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, a to částkou 491 306 Kč.

foto: Martin Pospíšil

Žádné komentáře: