pátek 8. března 2019

Hornický spolek Tlučná – vznik spolku


31. 3. 2015 uplynulo 20 let od vytěžení posledního vozíku na dole Krimich II v Tlučné a ukončení těžby černého uhlí v Plzeňské pánvi. U příležitosti výročí se uskutečnilo pod patronací ZUD a.s. a za přispění sponzorů v Národním domě v Chotěšově historicky první slavnostní setkání horníků a příznivců hornictví spojené se slavnostním založením Hornicko historického spolku ZUD. Tohoto aktu se zúčastnilo více než 120 osob.

12. 5. 2015 na den sv. Pankráce (František Pankrác byl jedním z největších těžařů na Nýřansku) se uskutečnila v kulturním domě v Nýřanech zakládající schůze nově vzniklého HHS ZUD, které se zúčastnilo 37 členů.

26. 1. 2019 se sešla skupina bývalých havířů, pracovníků úpravny uhlí a zájemců o hornickou tematiku. Většina těchto členů nově vzniklého Hornického spolku Tlučná přešla z HHS ZUD.
Nejbližší cíle spolku jsou dokončit opravu pomníku u bývalého dolu Krimich II, který byl poničen vandaly a žalostným porostem dřevin. Dále nás čeká účast na celoslovenském setkání baníků v Lubětové, setkání hornických měst a obcí České republiky v Jihlavě a řada dalších akcí spojených s hornickou tematikou.

Nově vzniklý Hornický spolek Tlučná zve do svých řad všechny, kterým něco říkají hornické tradice, a pod slovem HORNÍK nevidí jen špínu, prach a dřinu. Horníci se umí i bavit, o čemž svědčí i znovu oprášený rituál přijímání do stavu hornického, který se nazývá „skok přes kůži“.

Zdař Bůh!

Marie Cuberová

foto: Antonín Cubera

Žádné komentáře: