čtvrtek 28. března 2019

Jak pokračuje spolupráce s bavorským Floβem?


Ve čtvrtek 21. 2. 2019 se vybraní žáci 8. a 9. tříd vypravili na návštěvu do německého Floβu. Spolu s nimi se této akce zúčastnil i pan ředitel Karel Rada a obě učitelky německého jazyka, paní Zuzana Šamánková a paní Kateřina Jandová. Jednalo se o druhé setkání v rámci partnerské spolupráce obou škol, tentokrát na půdě německé základní školy.

Na místo žáci a jejich doprovod dorazili po deváté hodině, kde na ně již čekali žáci 8. třídy a jejich třídní učitel, Martin Schaller. V aule proběhlo přivítání, kterého se zúčastnil ředitel německé školy Gerhard Steiner a starosta obce Floβ Günter Stich. Pan starosta české žáky přivítal a každému věnoval odznáček se znakem obce. Poté se již žáci přesunuli do nově vybudované tělocvičny, kde pro ně byl připraven sportovní parkour, během kterého žáci obou škol prověřili svoji fyzickou zdatnost. Sportovní dopoledne bylo zakončeno zápasem v házené.

Během oběda si žáci navzájem vyměnili kontakty, aby i nadále mohli prohlubovat svoje vztahy i v rámci sociálních sítí. Po obědě se žáci i zástupci české školy vypravili na cestu zpět do Tlučné.

V rámci tohoto setkání se také hovořilo o návštěvě Floβu, které by se měli zúčastnit zastupitelé obce Tlučná a při které by došlo k oficiálnímu stvrzení spolupráce mezi oběma školami. Toto by mělo proběhnout na konci dubna. Ještě předtím ovšem čeká žáky ZŠ Tlučná další výjezd do Floβu, kde tentokrát proběhne kuchařský workshop konaný v rámci projektu Kultura bez hranic – Setkávání Česka a Bavorska 2019.

Zuzana Šamánková

Žádné komentáře: