neděle 5. května 2019

Do hasičské zbrojnice zavítali skauti ze Starého Plzence


Během druhé dubnové soboty jsme u nás v hasičské zbrojnici přivítali malé světlušky a vlčata ze skautského oddílu Sluneční údolí ve Starém Plzenci. Exkurze byla předem domluvena a my jsme měli možnost se na jejich návštěvu pečlivě připravit. Nejprve jsme dětem ukázali výjezdovou techniku a vybavení, poté shlédly několik prezentací o naší činnosti. Měly možnost si vyzkoušet hasičskou výzbroj nebo si prohlédnout zdravotnické vybavení jako jsou transportní vakuové matrace či nově pořízený defibrilátor.

Představili jsme jim nově nainstalovaný svolávací systém Fireport Komplet, kde se děti mohly dozvědět, jak probíhá ostrý výjezd k ohlášenému požáru či jiné události. Praktické ukázky s použitím vody jsme vzhledem k nepřízni počasí zavrhli a děti si tak alespoň mohly vyzkoušet sestříknutí terčů pomocí ručních džberových stříkaček. Ať jsme se snažili, jak jsme chtěli, největší pozornost malých návštěvníků si získala vzduchová sedačka v kabině posádky vozu CAS 32 Tatra 815.
Jan Bednář

Žádné komentáře: