čtvrtek 27. června 2019

Evropská dotace pro přeshraniční školní projekt je schválena


Jak jsme Vás v předchozích vydáních zpravodaje již informovali, naše obec navázala úzkou spolupráci s bavorskou obcí Floß. Spolupráce se má odehrávat mimo jiné i v oblasti školské, a tak nově zřízená obecní Komise pro přeshraniční spolupráci a evropské dotace vypracovala v měsíci dubnu žádost o dotaci do tzv. Dispozičního fondu programu Cíl Evropská územní spolupráce EU pod správou Euroregionu Šumava. Žádost byla schválena a ZŠ s MŠ Tlučná tak získá 14.312,48 euro, tedy 85 procent z celkového rozpočtu předloženého projektu. Jeho cílem jsou pravidelné návštěvy bavorských žáků a učitelů v Tlučné a naopak. V rámci setkání bude probíhat společná výuka tělesné výchovy, žáci také navštíví vybrané zajímavé turistické destinace v Plzeňském kraji a sousední Horní Falci.

První projektové setkání proběhlo 4. června. Po sportovním vyžití a společném obědě žáci vyrazili na exkurzi do kreativní zóny DEPO2015. Celý společný den proběhl v pozitivním duchu a všichni se již těší na další brzké setkání, které by se tentokrát mělo konat na bavorské straně.Věřím, že schválený projekt bude pro všechny zúčastněné přínosem – nejen v rámci jazykového obohacování, ale i v přirozeném navazování vzájemných vztahů, které by, v ideálním případě, mohly přerůst i v přátelství na celý život bez klišé, stereotypů a předsudků.

 Václav Vrbík

Žádné komentáře: