pondělí 4. listopadu 2019

Tlučná získala modrou stuhu za společenský život!


Jak jsme psali v posledním čísle zpravodaje, i v letošním roce se Tlučná zapojila do soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje 2019. Zatímco minule jsme informovali o tom, jak proběhla návštěva hodnotitelské komise, a vyzývali jsme k držení palců, v tomto čísle už můžeme oslavovat úspěch. Naše obec získala Modrou stuhu za společenský život a skončila tak na pomyslném druhém místě za vítězným Pačejovem. K loňské Zelené stuze za péči o zeleň a životní prostředí tak přibylo další hodnotné ocenění. Slavnostního vyhlášení se za obec zúčastnil starosta Jan Opl a předseda Komise kulturně společenské a sportovní Pavel Špirk.

Kromě toho, že opět máme být nač hrdí, přináší zisk Modré stuhy také nemalé finanční prostředky. Konkrétně se jedná o 30 tis. Kč formou šeku předaného na slavnostním vyhlášení a dále možnost čerpat dotace ve výší 600 tis. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci dotačního titulu Podpora vítězů soutěže Vesnice roku a 300 tis. Kč z dotačního titulu Plzeňského kraje Program stabilizace a obnovy venkova.

Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojují do společenského života v obci a také Vám všem, kteří jste Tlučné třeba "jen" fandili.
A teď už nezbývá než se těšit na další ročník – kdo ví, třeba se nám podaří dostát heslu „do třetice všeho dobrého".


Žádné komentáře: