pondělí 4. listopadu 2019

Z Tlučné do Ameriky na světové skautské jamboree


Na přelomu července a srpna tohoto roku zaplnili světová média a jeden nenápadný americký stát skauti z celého světa. Konalo se totiž světové skautské jamboree, největší skautské setkání na světě. To je pro mnoho skautů životním zážitkem. I já jsem měla příležitost se na něj podívat, a to z pozice členky IST (international servis team), tedy dobrovolnice, která pomáhala zajišťovat chod celé akce. Oproti tomu děti a mladiství mladší osmnácti let byli na akci jako účastníci a právě pro ně byla tato akce určená. Na jamboree přijeli ve skupinách, takzvaných jamoddílech, v počtu 36 dětí a 4 vedoucí. Česká výprava měla takových skupin celkem devět.

Co se týče programu, ten byl pro účastníky opravdu bohatý. Na výběr měli nespočet adrenalinových sportů, jako například skateboarding a BMX kola, vodní aktivity včetně paddleboardingu a raftingu, střelbu z různých zbraní či lezeckou stěnu. Kromě nespočtu sportů si však mohli zvolit i program zaměřený na poznávání různých světových náboženství, zvyky a kulturu ostatních států či kreativní a výtvarné programy. Jeden ze dvanácti dnů, které na akci strávili, byl tzv. kulturním dnem, během kterého každý jamoddíl připravil své národní či typické jídlo a nabízel ho skautům z jiných zemí.

Celé jamboree z pohledu členky IST však bylo docela jiné. Měla jsem práci, kterou jsem si mohla před začátkem akce vybrat. V mém případě to byla pomoc v obchodě s občerstvením. Mojí náplní práce tedy byly nejrůznější činnosti – práce s pokladnou, vaření kávy či prodávání zmrzliny. Může se to zdát jako nijak nezajímavá práce, ale vůbec tomu tak není. Všichni skauti, kteří do obchodu přicházeli, byli velmi milí a s každým jsem se snažila prohodit alespoň pár slov. Díky tomu jsem poznala spoustu nových lidí, ale také si vylepšila své jazykové dovednosti. Mimo jiné práce v mezinárodním prostředí byla velmi obohacující – moji kolegové a kolegyně byli například z Dánska, Finska, Ameriky, ale i z Taiwanu či Bangladéše. Kromě práce jsem však měla spoustu volného času, ve kterém jsem se mohla účastnit stejných aktivit jako účastníci, zajít na přednášku vnuka zakladatele světového skautingu nebo si zacvičit jógu s ostatními skauty.

A pokud bych měla celé jamboree nějak shrnout? Je to nezapomenutelný zážitek, který za cestu přes půl světa určitě stojí, ať už se člověk účastní jako mladší účastník, člen IST nebo vedoucí. Ta atmosféra mezinárodního prostředí, které snad nemůže být mezinárodnější, je naprosto nezaměnitelná a zkušenosti a zážitky, které si člověk z tak velké akce odveze, se ničemu nevyrovnají.

A příští jamboree? To se uskuteční v Jižní Koreji v roce 2023 a skauti po celém světě už se nemůžou dočkat!
Kamila Růžičková (Ananas)

Žádné komentáře: