pondělí 4. listopadu 2019

ZŠ s MŠ Tlučná má nového ředitele

Mgr. Karel Rada dosáhl důchodového věku a na konci srpna skončil ve funkci ředitele školy. Novým ředitelem se na základě výběrového řízení stal Mgr. Tomáš Vávra, kterému jsem u této příležitosti položila několik otázek.

Můžete se stručně představit?
Je mi 35 let, narodil jsem se a žiji v Plzni. Po základní škole jsem vystudoval Střední průmyslovou školu stavební a posléze Pedagogickou fakultu na ZČU v Plzni obor Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. Ihned po studiu na VŠ jsem nastoupil na naší ZŠ v Tlučné.

Mezi mé záliby a koníčky patří sport, zejména fotbal, kterému se věnuji aktivně od malička až do teď. Mezi další mé oblíbené sporty patří cyklistika a lyžování.

Jak dlouho působíte na ZŠ s MŠ Tlučná a na jaké jste dosud pracoval pozici/pozicích?
Na škole působím od roku 2011 jako učitel tělocviku, občanské výchovy a předmětu člověk a zdraví.
V období 2013–2017 jsem vykonával funkci školního metodika prevence a v roce 2016 jsem začal vykonávat funkci výchovného poradce, kterou zastávám i v současnosti.

Co Vás přimělo přihlásit se do konkurzu na ředitele školy?
Rád čelím novým výzvám a pozice ředitele školy je velká výzva. Možnost podílet se na chodu celé mateřské a základní školy mne lákala.

Budete i nadále vyučovat?
Pár hodin ještě učit budu, konkrétně tělocvik a člověk a zdraví. Samozřejmě oproti předchozím rokům se můj pracovní čas ze samotného vyučování přeorientuje na management školy.

Na co se v nové funkci těšíte?
Těším se na nové úkoly, výzvy, projekty a spolupráci s celým pedagogickým sborem, na spolupráci s žáky, rodiči, obcí a dalšími partnery.

Je něco, čeho se naopak obáváte?
Neřekl bych obávám, ale člověk by měl mít určitě respekt před vedoucí pozicí jako je ředitel školy.
Přece jenom s vedoucí funkcí se pojí velká zodpovědnost za rozhodnutí, která člověk udělá.

Máte už nyní nějaké konkrétní plány, které se chystáte v blízké budoucnosti či delším horizontu realizovat?
Plánů by bylo spousty, ale již nyní jsem zjistil, že je potřeba nejprve porozumět fungování celé školní organizace a posléze se mohu naplno pustit do různých projektů a nových plánů. Některé projekty už se pomalu začínají rozjíždět. V nejbližší době se o těchto plánech dozví i rodiče a široká veřejnost. Nerad prozrazuji a slibuji plány a akce, které bych nemohl splnit, tudíž až některé projekty budou spuštěny, rád informuji širokou veřejnost.

Ale přece jenom jeden z nejbližších plánů bych mohl prozradit, a to realizaci pozemků a školní zahrady pro výuku pracovních činností.

Chtěl byste na závěr ještě něco dodat?
Rád bych využil to dobré a osvědčené z minulosti a spojil to s novým, moderním a tím posunul školu ke zlepšení jejího renomé.

Věřím, že pomohu ZŠ a MŠ v dalším rozvoji a budování image školy jakožto moderního a kvalitního vzdělávacího zařízení.

Moc děkuji za čas, který pan ředitel věnoval tomuto rozhovoru a přeji mu pevné nervy a mnoho úspěchů a radostí v nové funkci.

Michala Mathauserová

Žádné komentáře: