pátek 2. října 2020

Aktualizace pravidel provozu tělocvičny od 5. 10. 2020

 

Neaktuální, aktualizováno k 7. 10. 2020 tímto příspěvkem 

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 se zakazují hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb. Zároveň je nutno dodržovat odstup od jiných osob větší než 2 metry.

Pro sportovce, kteří splňují tato kritéria, nadále platí:

• cvičenci provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením cvičení (dezinfekce je umístěna u vchodu)

• zákaz vstupu všem necvičícím osobám

• zákaz používání šaten a sprch (k přezutí slouží pouze vstupní prostor)

• střídání mezi jednotlivými skupinami/cvičenci probíhá mimo objekt tělocvičny

• vedoucí skupiny zajistí 10 min. před ukončením cvičení vyvětrání prostor (zapnutí ventilátorů)

• je zajištěn zvýšený úklid prostor, včetně jejich pravidelného dezinfikování. Ničení bakterií a virů v prostoru je prováděno prostřednictvím UVC lamp.

Děkujeme za dodržování těchto pravidel.

Žádné komentáře: