úterý 13. října 2020

Jubilata pro osoby potřebující péči – nový poskytovatel pečovatelské služby v Tlučné

S ohledem na rizika spojená s šířením koronavirové infekce je bohužel zrušeno společné setkání klientů, zástupců obce Tlučná a nového poskytovatele pečovatelské služby plánované na úterý 13. 10. 2020. Základní informace o službě vám tedy chceme předat písemnou formou.

Od 1. ledna 2021 bude na území obce Tlučná poskytovat pečovatelskou službu Jubilata pro osoby potřebující péči, která je jednou ze služeb Diakonie Západ. Jednání o podmínkách služby a smlouvách s budoucími klienty zahájí služba v listopadu 2020.

V současné době Jubilata poskytuje své služby na Dobřansku, Merklínsku a Nýřansku. Ročně se postará celkem o 220 seniorů a osob s postižením.

Pečovatelská služba Jubilata je tu pro všechny ty, kteří vzhledem ke svému vysokému věku, zdravotnímu postižení nebo dlouhodobému onemocnění potřebují podporu a péči, a zároveň chtějí žít ve svém domově důstojně a bezpečně.

Naším cílem je, aby i ten, kdo potřebuje péči, žil doma, bezpečně a důstojně.

Co nabízíme:

  • Pomůžeme s osobní hygienou.
  • Dovezeme oběd nebo pomůžeme s přípravou jídla.
  • Nakoupíme.
  • Pomůžeme s úklidem.
  • Pomůžeme s praním a žehlením prádla.
  • Doprovodíme k lékaři, na úřady a podobně. 

Nabízíme i doplňkové (fakultativní) služby – dohled, podporu při dodržování léčebného režimu a dopravu služebním vozem (například k lékaři, na úřad).

Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství (informace o Vašich právech a nárocích, pomoc při vyplnění žádostí, kontakty na další místa pomoci).

Kde a kdy budeme službu poskytovat?

V domácnostech klientů, na území obce Tlučná.

Ve všedních dnech, tj. od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00 hodin.

Jaký je způsob úhrady za služby?

Podle platného ceníku služby – rozpisu úhrad, který je k nahlédnutí u koordinátora služby nebo na stránkách www.diakoniezapad.cz.

Pokud máte zájem dozvědět se o našich službách více, anebo jste ukončili smlouvu o poskytování pečovatelské služby s CPOS Město Touškov, ozvěte se nám v průběhu měsíců listopad až prosinec na telefonní číslo 730 162 185.

Pokud máte zájem pracovat v pečovatelské službě, kontaktujte vedoucí služby na telefonním čísle 736 527 156.

Kontakty:

Jubilata pro osoby potřebující péči

Hlavní 152, 330 26 Tlučná

Bc. Pavla Vajdová

koordinátorka služby Jubilata

tel.: 730 162 185

Bc. Jitka Čechová

vedoucí terénních služeb pro seniory

tel.: 736 527 156

Žádné komentáře: