středa 16. prosince 2020

Činnost zásahové jednotky ve 2. pololetí roku 2020


Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace v celé České republice, naše jednotka po dohodě se starostou obce započala s dezinfikováním veškerých veřejných prostor. Dezinfekci jsme prováděli v říjnu i v listopadu. Ve speciálních protichemických oblecích a maskách s filtrem jste nás mohli v podvečerních hodinách potkat především na všech autobusových zastávkách, dětských hřištích a na místech se sběrnými kontejnery na tříděný odpad. Současně jsme dezinfikovali i prostory hřbitova. Celkem se na dezinfekci podílelo 10 členů naší jednotky, kteří dohromady odpracovali 75 hodin. Spotřebováno bylo cca 200 litrů dezinfekce Anti-Covid. Na závěr bych chtěl podotknout, že naše jednotka je i nadále připravena 24 hodin denně vyjet k jakékoliv události související s činností našeho sboru.

V srpnu jsme pomáhali dva dny v sousedních Vejprnicích likvidovat následky přívalových dešťů. Zajišťovali jsme také zdravotní dozor na obecní akci Prázdninová tečka. Na této akci jsme pomáhali zvládnout vzniklou situaci, kdy došlo k náhlému zhoršení počasí a silný vítr a déšť poničil dva skákací hrady a vybavení účinkujících. 

Během uplynulého období naše jednotka několikrát vyjížděla k likvidaci obtížného hmyzu. 

V měsíci listopadu jsme zasahovali při nahlášeném požáru komínu. 


V době, kdy nezasahujeme, se pravidelně věnujeme odborné přípravě a údržbě techniky. Občané se na nás mohou v případě potřeby kdykoliv obrátit.

Vojtěch Kolář 

Vážení spoluobčané, letošní svátky nás čekají v trochu jiné podobě, než jsme zvyklí. Buďme proto k sobě a k ostatním ohleduplní, abychom se v roce 2021 opět sešli zdraví a plní síly. Sbor dobrovolných hasičů Tlučná vám přeje klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, mnoho štěstí a pohody v novém roce 2021.

Žádné komentáře: