pátek 30. dubna 2021

Informace pro občany Tlučné – smluvní odběratele společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.


Vodárna Plzeň a. s. má zákonnou povinnost mít se všemi smluvními odběrateli platnou aktualizovanou smlouvu, ve které budou všechny předepsané zákonné náležitosti.

V rámci této povinnosti společnost kontroluje jednotlivé smluvní vztahy s odběrateli. V případě, že aktuální podepsaná smlouva s odběratelem nesplňuje všechny zákonem předepsané náležitosti, oslovuje odběratele písemnou formou, kdy zasílá aktualizovaný návrh smlouvy k podpisu s průvodním vysvětlujícím dopisem, proč tak činí.

Na základě informace od Vodárny Plzeň a.s. upozorňujeme, že tato aktualizace smluv v současné době probíhá v naší obci.

Žádné komentáře: