čtvrtek 11. listopadu 2021

Jak nám přednášela paní knihovnice

SPCCH Tlučná uspořádal 12. 10. 2021 přednášku o Tlučné. Tentokrát si tuto akci vzala za svoji naše milá knihovnice paní Vlasta Pospíšilová.

Na přednášku se dostavili jak členové, tak i širší veřejnost a v 16 hod. v Restauraci Na Hřišti („čoudu“) začalo povídání o historii, ale i současnosti naší obce. Poutavé vyprávění, které bylo doprovázeno prostřednictvím videa a fotografií, nás všechny doslova nadchlo. Dozvěděli jsme se například: jak vznikl název naší obce, proč mají některá místa tak zvláštní název, kolik lidí bydlí v obci, věkový průměr, nejpoužívanější jména, dále pak o nových stavbách, které v obci přibyly a přibydou.

Informací byla spousta. Myslím, že i lidé, kteří Tlučnou tolik neznali, získali tímto povídáním mnoho informací. Na závěr jsme všichni vyplnili soutěžní kvíz a byl vylosován jeden účastník, který obdržel cenu. Štěstí se tentokrát usmálo na paní Jaroslavu Faitovou. Poté jsme paní Vlastě Pospíšilové poděkovali a předali květiny. Byla shoda na tom, že jsme opravdu strávili příjemné odpoledne a nevylučujeme opětné příští setkání.

Emilie Loužková

foto: Jaroslava Faitová

Žádné komentáře: