úterý 2. listopadu 2021

Milostivé léto běží od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022

Návrh na tzv. milostivé léto byl schválen letos v červenci. Tato jedinečná příležitost, která umožní desítkám tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti, probíhá po dobu tří měsíců, a to od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.

Principy

Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu (veškeré úroky, poplatky advokátům či penále).

Kterých věřitelů se to týká?

Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:

• Česká republika,

• územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu nebo městské části hlavního města Prahy, 

• státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

• dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, 

• příspěvková organizace územního samosprávného celku, 

• ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, 

• obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, 

• státní podnik nebo národní podnik, 

• zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo 

• právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, technické služby obcí a měst, ČEZ.

Na co si dát pozor?  

• Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje! Dlužník nesmí být v insolvenci. 

• Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít institut milostivého léta a vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25.

Milostivé léto představuje šanci pro lidi vymanit se ze svých dluhů a začít znovu normální život: „Milostivé léto je unikátní příležitost. Za poslední roky si nepamatuji podobnou příležitost pro lidi, kteří se rozhodnou a chtějí vyřešit svůj dluh,“ říká dluhový analytik organizace Člověk v tísni Daniel Hůle.

Pro více informací můžete volat na helplinku organizace Člověk v tísni 770 600 800, a to každý pracovní den od 9 do 17 hodin.


 

Žádné komentáře: