pondělí 8. listopadu 2021

Rozloučení s Josefem Filipem

Vážené dámy a pánové, vážení spoluobčané,

s hlubokým zármutkem v srdci vám oznamujeme, že dne 13. září 2021 navždy opustil řady tlučenských hasičů „bratr“ Josef Filip. Odešel zcela nečekaně a náhle v době příprav převzetí zrekonstruovaných vnitřních prostor naší hasičské zbrojnice a slavnostního předání nově opravené CAS 30 TATRA 815. Této slavnostní chvíle se k našemu obrovskému zármutku již nedočkal.

Bratr Josef Filip vstoupil do našeho sboru již v roce 1973, v době, kdy řada z nás mladších ještě ani nebyla na světě. Ihned po vstupu do sboru se velice aktivně zapojil do společné hasičské práce a podílel se na veškerých aktivitách našeho sboru. Vždy ho charakterizoval zápal a aktivní přístup k naplnění hasičského poslání, který se pro něj stal prakticky celoživotním stylem. Své získané znalosti a dovednosti, a to nejen v tomto oboru, vždy rád a ochotně předával svým mladším kolegům a kamarádům, byl vždy připravený a ochotný kdykoli podat pomocnou ruku a významně tak přispět ke zdaru díla. Hasičině prostě zasvětil celý svůj život. O jeho kvalitách svědčí i řada významných funkcí, které za svou hasičskou éru svědomitě vykonával, a to nejen v našem sboru, ale i okrsku Tlučná a v okresních orgánech OSH Plzeň-sever. Od roku 1975 až do roku 1995 pracoval jako člen Výboru SDH Tlučná, kde v letech 1980–1990 působil jako jednatel. V letech 1985–1995 působil ve vedení OSH Plzeň-sever jako člen Výkonného výboru a v období let 1995–2005 zastával dokonce funkci náměstka starosty OSH PS. Od roku 1990 vykonával rovněž funkci starosty okrsku Tlučná, a to úctyhodných 18 let. Ve volebním období 2005–2010 byl rovněž zvolen do funkce předsedy Okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň-sever. Ve výčtu jeho zastávaných funkcí nemůžeme zapomenout na skutečnost, že od roku 1995 až do roku 2002 vykonával i funkci velitele zásahové jednotky SDH Tlučná. Od roku 2003 byl zvolen do funkce starosty našeho sboru, kterou vykonával až do konce roku 2019, kdy na vlastní žádost z této pozice odešel a předal tak pomyslnou štafetu současnému starostovi sboru Janu Bednářovi, kterému se stal druhým náměstkem.

Za svou dlouholetou hasičskou činnost získal i řadu ocenění a vyznamenání. Oceněn byl například Čestným uznáním všech organizačních stupňů SH ČMS, a to na úrovni SDH, OSH, KSH i ústředí SH ČMS. Právem obdržel medaile Za příkladnou práci, Za zásluhy, Odznak Sv. Floriána, Za mimořádné zásluhy, Řád Sv. Floriána, Záslužnou medaili OSH PS III. stupně a dále pak Pamětní medaili k 150. výročí hasičstva a Pamětní medaili 100 let ČSR. Vzhledem k jeho dlouholetému působení v řadách hasičů získal v neposlední řadě také medaili Za věrnost 10 let a následně i další stupně tohoto vyznamenání v podobě věrnostních stužek, a to za 20, 30 a 40 let členství, získání dalšího stupně tohoto vyznamenání v podobě stužky za 50 let členství se už bohužel nedočkal, scházely pouhé dva roky. Vedení našeho sboru rovněž plánovalo podání návrhu na udělení jednoho z nejvyšších, tzv. výběrových vyznamenání našeho sdružení, a to na udělení Titulu Zasloužilý hasič. Bohužel osud tomu chtěl jinak a nám se to již nepodařilo uskutečnit.

Odešel skvělý, pracovitý člověk a kamarád, který hasičům a jejich poslání věnoval celý svůj život. K hasičskému poslání a práci přivedl i své dva syny, kteří dnes oba pracují v řadách Hasičského záchranného sboru České republiky a jsou oba rovněž členy našeho sdružení SH - ČMS. Odešel člověk, který i řadu let pracoval jako člen zastupitelstva naší obce. Člověk, kterému záleželo na tom, jak se naše krásná obec bude rozvíjet a vzkvétat. Takový člověk si právem zaslouží naši úctu a tlučenští hasiči na něj nikdy nezapomenou.

Čest jeho památce

Jan Čermák, velitel SDH Tlučná

Ke vzpomínce se připojují také kolegové ze zastupitelstva obce.

Žádné komentáře: