středa 5. ledna 2022

Mobilní hospic Domov pokračuje

Mobilní hospic Domov v lednu zahájí už sedmý rok své činnosti. Dosud zdravotnický tým pomohl na 300 rodinám z Plzně a širokého okolí.

Hospic pečuje o nevyléčitelně nemocné děti i dospělé, dojíždí do domovů pacientů a nemocným je k dispozici kdykoliv během dne i noci, víkendy nevyjímaje. Členové týmu se snaží pomoci nejen odborně, ale také lidsky, drží rodinu v časech pro ni nejtěžších.

Podle potřeb pacienta dovezou sestřičky do rodiny veškeré pomůcky, zapůjčí polohovací lůžko, kyslíkové přístroje apod.

Hospic vyvíjí snahu, aby byla péče o nemocné co nejkomplexnější.

Další vyhledávanou službou, kterou organizace nabízí, jsou terénní odlehčovací služby. Pečovatelky tím, že převezmou na předem domluvenou dobu péči o klienta, umožňují pečujícím osobám odpočinout si a vyřídit si důležité věci mimo domov. Služba je nabízena dětem i dospělým. V kompetenci pečovatelů/pečovatelek je např. pomoc s hygienou, podání stravy, doprovod, poskytnutí společnosti…

Poslední a nejnovější službou je domácí péče. Jedná se o hrazenou službu, která má vykrýt mezery tam, kde nelze zdravotní péči zajistit domácí péčí hrazenou pojišťovnami. Specifikem této služby je také to, že sestřička může zůstat u pacienta i delší časový úsek a rodina si tak může opět vyřídit vše potřebné.

Pokud potřebujete využít některou z nabízených služeb a bydlíte v dojezdové vzdálenosti do 40 km od Plzně, kontaktujte pracovníky hospice. Telefonní čísla najdete na www.domov-plzen.cz.

Pro provoz organizace jsou nezbytně nutné finanční dary od jednotlivců a firem. Pojišťovny uhradí pouze kolem 40 % nákladů hospice. Pokud můžete, podpořte, prosíme, důležitou práci sestřiček, lékařů, pečovatelek a dalších členů týmu hospice. Kontakty najdete opět na www.domov-plzen.cz.

Souhrn kontaktů anabízených služeb najdete také v této brožuře.

Děkujeme.

Mobilní hospic Domov

Žádné komentáře: