úterý 13. září 2022

Proč navštívit bývalý důl Řimbaba?

Hornický spolek Tlučná si vyrazil na výlet za kamarády na bývalý důl Řimbaba. Řimbaba se nachází v osadě Vysoká Pec, části obce Bohutín u Příbrami ve Středočeském kraji. Důl Řimbaba byl aktivní v letech 1843–1900, kdy se tam dobývala olověná ruda galenit. Kolmá hloubka byla 270 m a vyraženo bylo 6 000 m chodeb. V roce 1956 byl důl předán SPŠ hornické k praktickému výcviku, tato činnost byla ukončena v roce 1971. Nyní se o lokalitu stará hornický Spolek Řimbaba, který tam zřídil povrchovou expozici důlní techniky. Při hornickém odpoledni ji návštěvníkům předvádí a ti odvážnější si ji mohou i vyzkoušet. Spolek v prostorách budov zřídil ukázku bytu z doby činnosti dolu, muzeum betlémů, zemědělského nářadí a nástrojů a nově je z bývalé strojírny zřízena galerie Karla Hojdena – příbramského malíře a grafika, který maloval převážně obrazy z hornického prostředí. My jsme se zúčastnili již zmiňovaného hornického odpoledne s hudbou a navíc ukázkou pečení chleba ve středověké peci. Na Řimbabu doporučujeme zajet, je to zajímavá lokalita a pěkné okolí Podbrdska.

Antonín Cubera

Žádné komentáře: