čtvrtek 23. června 2016

Úspěšná sezona tlučenských florbalistůPo celou sezonu 2015/16 měli naši mladí florbalisté rozvrženo spoustu akcí a turnajů. Začíná
se v říjnu, tak na poprázdninovou aklimatizaci a sehrání se spoluhráči mají chlapci a děvčata
měsíc.

Přípravka a elévové

Letošní rok hrála pod hlavičkou České florbalové unie (ČFbU) dvě družstva, přípravka (letos
to byli hráči narození v roce 2007-2008) a elévové (ročníky narození 2006-2005). Už dávno neplatíme za outsidery v soutěži, několikrát za sezonu si hráči z turnajů odvezli medaile. Samozřejmě, že byly dny, kdy se hráčům nedařilo tak, jak by si představovali. Ale
sečteno a podtrženo – sezona se vydařila.

Dívky

Ač to na první pohled tak nevypadá, tak na ten druhý musíme konstatovat, že děvčata sestavila svůj vlastní dívčí tým a vyzkoušela si zápasy na rozvojových turnajích. Sice nemáme dorostenky jako ostatní družstva, proto také nemůžeme mluvit o nějakém umístění, ale o to přece vůbec nešlo. Mezi chlapci se některá děvčata neuměla tolik prosadit, ale mezi děvčaty? To si troufly i na dorostenku dvakrát větší! A to jsou právě ty cenné zkušenosti, o které jde.

Festival...


středa 8. června 2016

To nejdůležitější z obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce na svém 7. zasedání konaném dne 06. 06. 2016 mimo jiné schválilo:

1. II. a III. úpravu rozpočtu obce Tlučná pro rok 2016

2. přijetí dotace od MF ČR na akci „Obec Tlučná – Areál ZŠ Tlučná II. etapa – přístavba
pavilonu I. stupně“ ve  výši 14 008 000,00 Kč

3. smlouvu s firmou Západočeská stavební společnost s. r. o., na realizaci stavby „Areál
ZŠ Tlučná – II. etapa – přístavba pavilonu I. stupně“ uzavřenou na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

4. provedení nutných odvodňovacích úprav na křížení ulic K Háječku, Krátká a Purkyňova

5. přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora rozvoje
cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2016“ na projekt Cyklotrasa 2300 – Vejprnice – Tlučná – Myslinka – Doubrava včetně koofinancování z rozpočtu obce

6. uzavření smlouvy na dobu určitou od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017 s firmou EKO SEPAR Nýřany na převzetí, přepravu a zpracování odpadu

7. odprodej části obecního pozemku jednotlivým majitelům bytových jednotek v bytovém domě V Rybníčkách č.p. 521 s tím, že z původního pozemku 929/1 bude oddělena část pozemku p. č. 929/9 – ostatní plocha o výměře 62 m2 pro zřízení parkoviště za cenu 100 Kč/m2.

8. odprodej části obecního pozemku jednotlivým majitelům bytových jednotek v bytovém domě V Rybníčkách č.p. 522 s tím, že z původního pozemku 929/1 bude oddělena část pozemku p. č. 929/8 – ostatní plocha o výměře 56 m2 pro zřízení parkoviště za cenu 100 Kč/m2 .

9. pachtovní smlouvu – zemědělský pacht uzavřenou dle ustanovení § 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi obcí Tlučná a Mysliveckým spolkem Tlučná z. s.

10. odprodej trubního vedení kanalizační stoky H II v ulici Husova, U Torovky, Úzká a Sadová VaK a. s. Nerudova 25, Plzeň za částku 180 315,- Kč

Úplná znění usnesení obecního zastupitelstva jsou k dispozici na úřední desce OÚ a na obecních webových stránkách.

Družstva florbalistů FbC Crocodiles Tlučná na Salming Nisaopen 2016O prodlouženém víkendu 27. května až 29. května 2016 se florbalová družstva přípravky a mladších žáků zúčastnila turnaje Salming Nisaopen 2016. Jde o jeden z největších florbalových turnajů v ČR, který je tradičně pořádán v Liberci.

Turnaj je pořádán tři víkendy po sobě, tento první víkend pro nejmladší kategorie byl téměř pro 100 týmů. První zápas hrálo ve skupině družstvo přípravky v pátek v 11:15, proto byl odjezd autobusem naplánován již na šestou hodinu ranní.