pondělí 20. března 2017

PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ A FILMŮVYSOKÉ TATRY – ROHÁČE


S VÝKLADEM ÚČASTNÍKA


VÁS ZVE MÍSTNÍ ORGANIZACE SPCCH

DO KLUBOVNY HASIČSKÉ ZBROJNICE

VE ČTVRTEK 23. BŘEZNA VE 16.00 HOD

čtvrtek 9. března 2017

Přání k 80. narozeninám7. března 2017 oslavila 80. narozeniny 

paní Jiřina Krátká 


Přejeme jí všichni do dalších let hodně zdraví, štěstí a vitality. 

Evička 
manžel Josef 
rodina Svobodova 
rodina Tomáškova 
rodina Krátkých
rodina Matouškova

To nejdůležitější z Obecního zastupitelstvaZastupitelstvo obce na svém 10. zasedání konaném dne 02. 03. 2017 mimo jiné schválilo:

1. I. úpravu rozpočtu obce Tlučná pro rok 2017

2. Přijetí neinvestiční dotace od MV ČR prostřednictvím pro SDH Tlučná v celkové výši 71 128,- Kč

3. Poskytnutí příspěvku Svazu postižených civilizačními chorobami, ZO Tlučná, na činnost ve výši 80 tis. Kč na rok 2017.

4. Poskytnutí příspěvku JUNÁK Český skaut, středisko Krokodýl Tlučná, na činnost ve výši 50 tis. Kč na rok 2017.

5. Poskytnutí příspěvku Tělovýchovné jednotě Tlučná na činnost ve výši 200 tis. Kč na rok 2017.

6. Poskytnutí příspěvku ZKO Tlučná, kynologický klub, na činnost ve výši 20 tis. Kč na rok 2017.

7. Poskytnutí příspěvku Mysliveckému spolku Tlučná, na činnost ve výši 20 tis. Kč na rok 2017.

8. Poskytnutí příspěvku Skupině historického šermu Pantaleon Tlučná, na činnost ve výši 10 tis. Kč na rok 2017.

9. Obecně závaznou vyhlášku obce Tlučná č. 1/2017 o nočním klidu

Obecní zastupitelstvo dále zvolilo novým uvolněným místostarostou obce pana Mgr. Jana Opla, který v této funkci s účinností od 01.04.2017 nahradí pana Ing. Václava Vítka, odcházejícího k 31.03.2017 do řádného starobního důchodu.

Úplná znění usnesení obecního zastupitelstva jsou k dispozici na úřední desce OÚ a na obecních webových stránkách.

pondělí 27. února 2017

Mladí fotbalistéJiž od roku 2013 se po trávníku fotbalového stadionu v Tlučné prohání mimořádná generace mladých fotbalistů. Proč mimořádná? Protože od roku 2013 nepoznal okres Plzeň sever - dříve v kategorii starších přípravek a dnes v kategorii mladších žáků, jiného vítěze, než s názvem naší obce. I díky těmto malým fotbalistům je Tlučná v okrese pojem, a je to znát nejen na vyhodnoceních, turnajích, ale i zájmu i nezájmu s nimi odehrát přátelské zápasy.

I v aktuálně rozehrané sezoně po přestupu do mladších žáků, vede tabulku TJ Tlučná bez ztráty bodu a se skóre 79:12. Loňský ročník ve starších přípravkách byl ještě drtivější. Celkové skóre se zastavilo na čísle 276:44. Za tyto úspěchy bylo družstvo již dvakrát oceněno titulem nejlepší mládežnický kolektiv okresu a to za roky 2015 i 2016. Navíc za práci s družstvem si v roce 2016 ocenění Trenér roku odnesl i Jaroslav Končel.

Aktuálně se na výkonech, gólech a hře podílí tato sestava:

Bárta M., Březina T., David M., Dubský B., Fink E., Hauer J., Hlinka A., Hocký A., Houdek A., Nguyen S.,Soukup P., Staněk J., Süč M., Svoboda O., Šedivý O., a Švehla J.
Trenéři J. Končel a L. Bárta

Za úspěchy v dřívějších letech stojí i hoši, kteří se dnes lopotí ve starších žácích, pod vedením trenérů Kouřil P. a Kouřil B.

Samozřejmě nejsou to jen radosti ale souvisí s tím i starosti. Ať jsou to občas drobná zranění, modřiny, či ošklivé pohledy jak mezi dětmi, tak bohužel i mezi dospělými. K tomu příprava tréninků zábavnou formou, vymýšlení bezpečných tratí na tréninky na kolech a další a další hodiny práce a financí mimo samotné tréninky a zápasy. Vše je ale zvládnuté a za to veliké díky patří i rodičům. Je to i jejich zásluha, že děti ke sportu vedou a že na tréninku i zápasech se sejde vždy dost nadšených a zapálených hochů. Veliký dík rodině Šedivých za zápisy a administrativu, Svobodovým za logistiku, a Nguenovým za péči o oslavy a žaludky sportovců.

Na závěr samozřejmě přání ať se i nadále vede jak výsledkově, tak především účastí na několika hodinách týdně venku a v pohybu. Zde dvakrát platí, že nejdůležitější je zúčastnit se, ale vyhrávat je fajn. Rádi přivítáme další zájemce o kopanou a sportování.