pondělí 17. září 2018

Memoriál R. Homolky a L. Filipa


V sobotu 1. 9. 2018 se konal 6. ročník Memoriálu R. Homolky a L. Filipa v netradičním požárním útoku družstev mužů a žen. 


Letošního klání se zúčastnila dvě družstva žen – SDH Tlučná a SDH Zbůch a tři družstva mužů – SDH Tlučná, SDH Zbůch a družstvo složené z členů Hasičského záchranného sboru požární stanice Nýřany. Počasí nám ten den vůbec nepřálo, přesto se žádný sbor nevzdal a všechny pokusy byly úspěšně splněny. Naši muži vybojovali prvenství a ani ženy se nedaly zahanbit a také obsadily první místo. 


Po ukončení útoku následovala tajná disciplína. Členové družstva po jednom prolezli rourou a do opodál ležícího trámu zatloukali hřebík. „Teda lidičky, nevěřili byste, jaká je to fuška rovně zatlouct jeden vobyčejnej hřebík do fošny. Naše mančafty už o tom ví svý!!“ 

Tajnou disciplínu vyhrál „mix“ členů HZS Nýřany. 

Všem soutěžícím, rozhodčím i divákům děkujeme za účast. 

Marcela Špachmannová

foto: Petr Špachmann ml.

neděle 16. září 2018

Letní sportovní soustředění Tanečního kroužku TJ Tlučná


Děvčata z tanečního kroužku společně s Tanečním klubem a s florbalovým oddílem se už po osmé vydala na letní soustředění, letos opět na Přimdu. Srpnovým soustředěním jsme otevřeli sezonu 2018-2019.

Pět dní jsme si užili nejen trénováním nové taneční choreografie, ale měli jsme zařazené i posilovací, protahovací a zpevňovací cvičení, vytrvalostní trénink na trampolínách, baletní a gymnastickou průpravu na podlaze tatami. Také jsme si užili vycházky po okolí, krásná byla procházka na zříceninu hradu Přimda, vyšlápli jsme si i sjezdovku. Relax a uvolnění svalů v místním bazénu jsem nejvíce ocenila já. Starší děvčata se společně s florbalisty zúčastnila biatlonu, kde si zaběhala podle mapy, zastřílela vzduchovkou, nerfkou, házela granátem … Kromě tanečních a sportovních akcí jsme měli i noční hru odvahy, která letos byla i se strašidelným vlkodlakem. Děvčatům se noční hra tak líbila, že jsme musely jít druhý den večer na zříceninu znovu, počkat až bude tma a dolů jsme scházely jen se světly baterek. Za perfektně připravenou noční hru a biatlon děkujeme trenérům florbalu.

Děvčata, Simča, Mája i já jsme si celé soustředění moc užily, ani domů se nám nechtělo, ale nedalo se nic dělat, bylo tu úterý – den odjezdu. Balení, uklízení a vyhodnocení soutěží družstev, kde všechny děti dostaly ceny za dosažené výsledky.

A domů 😊
Miluše Petráková


čtvrtek 13. září 2018

Léto u Tlučeňáků z HHS ZUD


14. 7. 2018 konali kolegové z hornického spolku Planá hornické odpoledne. Program započal početný průvod krojovaných horníků z nejbližšího okolí, ale i z Německa. Průvod byl ukončen u Šlikovy štoly, kde je i pěkné muzeum hornických tradic. K tanci a poslechu hrála Nýřaňanka. Z Tlučné se zúčastnilo 14 krojovaných havířů a pracovníků z úpravny uhlí.

V obci Měděnec jsme se zúčastnili Měděneckého krušení, které probíhalo ve dnech 21. – 22. 7.2018 Během dvou dnů bylo možno zhlédnout plno historických atrakcí souvisejících s dobýváním rudy v této oblasti, ale i ukázky práce hasičů či policie. Akce se zúčastnily desítky krojovaných havířů. Akce byla zakončena večerní estrádou mosteckého hornického spolku. Za hornický spolek ZUD se akce zúčastnilo 6 Tlučeňáků v hornických krojích.

Marie Cuberová

úterý 11. září 2018

Jaké bylo léto u hasičů?


LÍNĚ
23. června 2018 náš kolektiv na Memoriálu Davida Mikešky v Líních reprezentovalo družstvo starších dětí. Soutěžilo se v netradičním požárním útoku. Šesti- a sedmičlenná družstva musela ještě před nastříkáním terčů spojit hadicové vedení skrz tunel a pod kolejištěm. Naše družstvo obsadilo 1. místo.

TÁBOR OBOŘICE
Letošní tábor uspořádali naši mladí hasiči spolu s mladými hasiči z Ledec. Během společného týdne (21.–28. července 2018) si děti na táboře, nedaleko Obory, užívaly her v lese i v táboře, koupání, táborové ohně i spaní pod širým nebem. V rámci táborové hry Kdo přežije? si také zahrály na robinsony. Navštívil je také sokolník a mluvčí z plzeňské ZOO. Před odjezdem domů si ještě rozdělily poklad a už se těší na příští rok.

LOCHOUSICE
11. srpna 2018 se mužské družstvo a doprovod tvořený členy našeho sboru vydali do Lochousic na soutěž s historickou koněspřežnou ruční stříkačkou. Letošní ročník této soutěže byl ozvláštněn tajnou disciplínou. Čtyři členové družstva museli nejprve projít trať na společných lyžích a další dva soutěžící mezitím spojili hadicové vedení od koněspřežné stříkačky až k terči a zašpuntovali nádrž stříkačky. Následně družstvo muselo naplnit tuto nádrž vodou z kádě pomocí děravých věder. Poté, co hladina v nádrži dosáhla určené úrovně, nezbývalo nic než jen pumpovat a naplnit terč. Naše družstvo obsadilo 3. místo.

Jitka Holá

foto: Václav Loužek (Líně, tábor), Marcela Špachmannová (Lochousice)

neděle 9. září 2018

Taneční klub Tlučná na soustředění na Přimdě


Taneční klub zahájil sezonu 2018/2019 v rekreačním středisku Přimda, kam děti spolu s florbalo-vým klubem a Tanečním kroužkem odjíždí každý rok, aby se po prázdninách dostaly zpět do formy.

Odjížděli jsme v pátek 24. 8. 2018, počasí bylo deštivé a na Přimdě nás čekal mlžný opar. V sobotu také ještě pršelo, ale v neděli se počasí umoudřilo a do konce soustředění bylo krásně.

Hned od sobotního rána děti tančily. Většinu času jsme věnovali pohybové průpravě, základům baletu, posilování a přípravě nové taneční skladby. Tréninky jsme měli 5x denně, proložené nejrůznějšími hrami. Děti si zkusily zahrát třeba kulečník, šipky a stolní fotbálek. Neděle byla napůl taneční a napůl relaxační. Kromě tancování jsme si udělali výlet na zříceninu hradu Přimda, zaplavali si v bazénu a splnili bobříka odvahy, kterého připravili trenéři z florbalu. Ve strašidelném lese byly příšery se zelenýma očima, houkala sova a nechyběl ani vlkodlak. V pondělí jsme si navíc vyzkoušeli trénink na trampolínách. V úterý nás čekalo opakování sestaviček, které jsme se naučili, balení a těšení se domů. Před odjezdem děti dostaly odměny za soutěžní klání, které probíhalo mezi jednotlivými družstvy během celého soustředění. Každý si odnesl nějakou cenu. A hurá domů.


Bohatou fotogalerii si můžete prohlédnout na: www.tktlucna.cz

Marie Zemanová