úterý 19. března 2024

Jarní pohoda a plány: Co nás čeká ve Sluníčku?

Masopust školka

Milí spoluobčané,

s radostí společně vítáme jarní období, které přináší do našich životů novou energii a velikonoční naději. S každým probouzejícím se květem se nám otevírají dveře k novým příležitostem. Těšíme se radosti ze společného života v naší krásné obci a rádi bychom s vámi sdíleli některé události a plány, které jsme pro nás všechny připravili.

Nejprve bychom chtěli vyjádřit upřímné díky všem, kteří nás podpořili a spolupracovali s námi během zimního období. Vaše přízeň a účast na našich akcích jsou pro nás neocenitelné.

Mezi události, které jsme v uplynulých měsících uspořádali, patřila veselá Masopustní stezka a pohádkové divadlo pro naše děti, které nám přineslo mnoho radosti a smíchu. V lednu také proběhla Tříkrálová stezka spolu s Tříkrálovou sbírkou a parádním mini koncertem v tlučenské kapli. Máme obrovskou radost, že se Tlučná mohla poprvé zapojit do Tříkrálové sbírky, a to s tak hojnou účastí. Dále jsme společně s ČCE Nýřany prožili nádhernou Půlnoční bohoslužbu v kapli a pravidelné nedělní bohoslužby. Tyto bohoslužby se konají každou lichou neděli od 9:30 hodin a budou pokračovat po celý rok. Každý je srdečně zván. V neposlední řadě se zástupci tlučenské YMCA vydali na celoevropskou konferenci YMCA Europe do Prahy, kde jsme společně načerpali mnoho a mnoho energie a inspirace.

Tříkrálová sbírka

Pokračujeme v plánování dalších akcí, které by vás mohly zajímat. Věříme, že se přidáte na Akustický koncert v kapli, který se bude konat 27. dubna od 17:00 hodin, stejně jako tradiční Velikonoční lov vajíček v lesoparku Krimich dne 6. dubna od 15:00 do 18:00.

Koncert

Velikonoční lov vajíček

Rádi bychom také pozvali všechny zájemce o dětskou skupinu na naše Dny otevřených dveří do Sluníčka. Dny otevřených dveří se konají v termínech: 12. 4. 2024, 3. 5. 2024 a 31. 5. 2024, vždy od 15:30 do 17:00 hodin, a to přímo ve Sluníčku na adrese Tlučenská kolonie 895. Přijďte se s námi seznámit a prozkoumat, co máme pro vaše děti připraveno.

Na závěr bychom rádi upozornili všechny rodiče na naše letní příměstské kempy, které budou probíhat po celý srpen. Každý den od 7:30 do 15:30 se děti mohou těšit na zábavné aktivity a programy s různými tématy. Více informací naleznete na našich webových stránkách www.slunickotlucna.cz/letnikemp.

Společně si přejeme, aby jarní dny byly naplněny radostí a laskavou energií. Děkujeme vám za vaši podporu a účast a těšíme se na setkávání s Vámi.

S láskou a úctou za tým YMCA Plzeň – Sluníčko Tlučná

Věra Burianová

Žádné komentáře: