neděle 15. března 2015

To nejdůležitější z Obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce na svém 2. zasedání konaném dne 12.03.2015 mimo jiné schválilo:

1. II. úpravu rozpočtu obce Tlučná pro rok 2015
2. Zásady pro prodej půdních vestaveb ve vlastnictví obce Tlučná.
3. Obecně závaznou vyhlášku o odpadech
4. IV. změnu územního plánu
5. Poskytnutí příspěvku TJ Tlučná ve výši 100 000,- Kč
6. Celoroční hospodaření a účetní závěrku obce Tlučná za rok 2014

Úplná znění usnesení obecního zastupitelstva jsou k dispozici na úřední desce OÚ a na obecních webových stránkách.

Žádné komentáře: