pondělí 11. prosince 2017

Výroční členská schůze SPCCH s mikuláškou nadílkou


V sobotu 2. 12. 2017 se konala výroční členská schůze naší organizace SPCCH. Našimi čestnými hosty byli předseda okresního výboru SPCCH p. Vlastimil Brand a zástupce obecního úřadu, místostarosta Jan Opl.

Schůzi jsme zahájili ve 14 hod. a nejprve jsme věnovali tichou vzpomínku našim bývalým členům, kteří již nejsou mezi námi. Byl také zmíněn počet členů, kteří o členství v letošním roce požádali. Nyní, ke konci roku, máme 126 členů. Poté byla přečtena zpráva o činnosti za uplynulé období. 

V měsíci únoru jsme si pod vedením p. Jarky Rybářové zacvičili v místní tělocvičně. Březnová členská schůze byla spojená s oslavou MDŽ. V tom samém měsíci jsme v Plzni v besedě shlédli komedii Caveman a p. Václav Karpíšek si pro nás ještě připravil poutavou přednášku o Slovensku. Duben byl ve znamení sportu. Nejprve byl zorganizován 22. rekondiční pochod kolem Tlučné a následně  byl uspořádán turnaj v petangu. V květnu se uskutečnil zájezd do Garden parku v Jenči před Prahou a ještě jsme navštívili zámek Zbiroh. V tomto měsíci jsme se také zúčastnili týdenního rekreačního pobytu v Mariánských Lázních v hotelu Polonia. 

Okresní výbor SPCCH uspořádal v měsíci srpnu týdenní pobyt v Sezimově Ústí a většina našich členů se této akce také zúčastnila. V září jsme se podívali do Hrusic a na zámek Dobříš. V říjnu proběhla v hasičárně velmi zajímavá přednáška s názvem: Pohybová aktivita ve vyšším věku, kterou si pro nás připravila fyzioterapeutka p. Rita Firýtová. 

V listopadu jsme v plzeňském divadle shlédli taneční muzikál Edith – vrabčák z předměstí. Den nato byl uspořádán 23. rekondiční pochod. I přesto, že nám počasí nepřálo, sešlo se na startu pár nadšenců. Pan Václav Karpíšek, který pochod připravil, pro nás měl opět připraven zajímavý výklad. Tentokrát se jednalo o hornictví v Tlučné a jejím okolí. 

Poslední akce v tomto roce bude divadelní představení Pařížský život. 

Dále byli členové seznámeni s týdenním rekondičním pobytem na příští rok. Jedná se o pobyt v Penzionu Hejtman v Chlumu u Třeboně. Předseda okresního výboru p. Vlastimil Brand nás informoval o týdenním ozdravném pobytu v Hnačově, který je připraven na září 2018. Stále také platí, že členům od 70 let věku přispějeme jednou za rok částku 100,- Kč na pedikúru nebo masáž.
Také jsme poděkovali všem členům výboru za jejich dosavadní práci a i za to, jak pečlivě a přesně plní svěřené úkoly. Pokladní organizace paní Jaroslava Drahokoupilová přednesla zprávu o hospodaření a předseda revizní komise pan Václav Karpíšek potvrdil správnost.
Místostarosta Jan Opl nás seznámil s novinkami a plány na příští období. Všem přítomným pak oba pánové popřáli příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, klidu a spokojenosti v roce 2018.

Po diskuzi přišel Mikuláš i s čertem a rozdal každému nějaký dárek. Podávalo se malé občerstvení a k tanci a poslechu zahrál pan Jaroslav Fichtl.

Emilie Loužková

foto: Antonín Cubera

Žádné komentáře: