úterý 2. ledna 2018

Co je nového v DPS?


19. října DPS navštívil místostarosta Jan Opl a senioři jistě ocenili zejména informování o novinkách v obci a také možnost sdělit své připomínky a podněty zástupci vedení obce.


V příjemném prostředí domova pro seniory proběhlo v pátek dne 24. listopadu 2017 předvánoční posezení s knihovnicí Vlastou Pospíšilovou.
Obyvatelé si prohlédli kroniky Tlučné a zavzpomínali na „mladá léta“, na tlučenské legendy a velice je zajímala i současnost naší obce.
Na závěr paní knihovnice seniorům předala k vypůjčení sadu knih z knihovního fondu. Byla tak zahájena vzájemná spolupráce, kdy senioři budou mít možnost půjčovat si nové knihy přímo v domově.

11. prosince potom DPS navštívila společně se starostou Stanislavem Volfem senátorka doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Při besedě s někte-rými klienty domova se probírala nejen témata politická, ale také kulturní a hlavně zdravotnická. 
Paní senátorka odpoví-dala na dotazy  ohled-ně zajišťování zdravotní péče, elektronického re-ceptu a dalších připravovaných změn.

Žádné komentáře: