pondělí 15. ledna 2018

Posezení DPS Na Schůdkách


V pondělí 18. prosince jsme se společně se starostou p. Stanislavem Volfem zúčastnili setkání s občany Domu s pečovatelskou službou. Dorazili také žáci ZŠ s MŠ Tlučná společně s ředitelem p. Karlem Radou, vedoucí učitelkou MŠ pí. Romanou Benešovou a učitelkou pí. Andreou Kechnerovou. 

Na úvod děti předaly občanům krásné andě-líčky z vlastní výroby a následně jsme všem po-přáli pěkné svátky a vše nejlepší do roku 2018. Děti z MŠ pak za dopro-vodu učitelek vystoupily s písničkami a koledami. Vystoupení sklidilo za-sloužený potlesk a po jeho skončení jsme společně podebatovali.

Pavel Špirk

foto: Pavel Špirk

Žádné komentáře: