čtvrtek 15. března 2018

O zeleni a její nezastupitelné funkci


Vážení spoluobčané,

pomalu se blíží jaro a s ním snad všemi netrpělivě očekáváný rozkvět přírody. Našlo by se asi velmi málo lidí, kteří by se nepozastavili nad trsy bledulí a sněženek, nad škálou barev krokusů, statečných čemeřic, které se nebojí ani jarních mrazíků a dokonce ani sněhové pokrývky. S jakou radostí se zahledíme na rozkvétající trnky, zlatý déšť na zahradách a v parcích, na první zelené lístky stromů a první rozkvetlé třešně, jabloně a další ovocné stromy. Nepřestane nás oslňovat ta škála zelené barvy na listnatých stromech a ta svěží zelená nových jehliček u smrků a borovic. A právě teď nastala ta chvíle něco si o stromech povědět. Proč právě o stromech? No třeba jen proto, že si bez nich neumíme svůj život představit, že jsou to mnohdy svědci historických událostí, svědci našeho života, že nám umí dávat sílu, energii, potěšení a radost. Na druhou stranu ale i starost, a aby ta starost byla menší, zkusíme si o nich něco říct.

Zeleň, a nyní máme na mysli především stromy, plní v sídle několik funkcí. Začněme funkcí rekreační, která zahrnuje psychologické a estetické působení zeleně na duševní zdraví člověka, dále je to funkce klimatická. Ta zahrnuje ovlivnění mikroklimatu – vlhkosti ovzduší, snižuje výpar půdy, zmírňuje teplotní extrémy, usměrňuje proudění vzduchu, zbavuje ovzduší prachu a redukuje přenos mikrobů, tlumí hluk, poskytuje potřebný stín a našli bychom řadu dalších. Funkce prostorová zahrnuje vytváření prostoru, prostorového území a ploch, zvýraznění významných bodů, staveb, uzavírání anebo otevírání prostoru, zakrývání nevhodných pohledů, rámování a izolaci zajímavých kompozic. Funkce hydrická – ta napomáhá regulaci vsakování atmosférických srážek. V neposlední řadě je to funkce ekologická, kdy dřeviny pozitivně ovlivňují biodiverzitu území, jsou významným biotopem pro existenci řady živočišných druhů. S tím souvisí i funkce estetická a samozřejmě nelze zapomenout ani na funkci ekonomickou a funkci historickou. Naši předkové si bez vzrostlé zeleně nedovedli místo, kde žili, ani představit a stromy chránili jako oko v hlavě. Ošetřovali je, pečovali o ně, udržovali je a uctívali je. Bohužel, dnes se spíše setkáváme s opakem. Vzrostlé stromy jsou spíše na obtíž. Jejich význam v životě člověka je podceňován, nebo spíše nedoceňován, funkce stromů, jako nedílné součásti života člověka, je opomíjena. Potřebná pozornost stromům je podceňována a velmi často opomíjena, i když nám zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění říká něco jiného. Strom žije svůj život jako člověk. Od malé sazenice, postupně sílí, rozvíjí se, snaží se tak jako člověk uplatnit se v prostoru, a tak jako člověk potřebuje pomoc od druhých. I strom má své nemoci, neduhy, vady, a ne vždy to znamená, že se musí vykácet. Mnohdy si pomůže sám, to je příroda, mocná čarodějka, ale často mu musíme péčí a ošetřováním pomoci. V průběhu svého života potřebuje prořezávat, potřebuje zapěstovávat, potřebuje ošetřit, když se objeví škůdci nebo houby nebo jakékoli poranění. A pokud se takhle budeme ke svému stromu chovat, bohatě nám on vrátí vše, co ke svému životu potřebujeme – pohodu, radost, potěšení, sílu a energii. Ano, někdy je na to všechno pozdě a potom musíme přistoupit k odstranění, ale je naší povinností současně vysadit strom nový, aby i naše budoucí generace mohla čerpat vše dobré a potřebné, co nám stromy dávají.

Měli bychom mít na paměti, když už nestačí naše vlastní uvědomění, že máme zákon, který přímo stanoví povinnost péče o dřeviny. Zákonnými ustanoveními jsou prakticky chráněny všechny dřeviny. Ty významnější, ať už svojí velikostí, nebo tím, že se váží k nějaké historické události, nebo jsou prostě ojedinělými exponáty, jsou potom vyhlašovány za památné stromy. Ale o tom příště.

Vlasta Hanauerová

Žádné komentáře: